Студирање у Хрватској

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА 2024. ГОДИНЕ

  ПОСЈЕТИТЕ НАС НА 6. САЈМУ ОБРАЗОВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА !   ДАТУМ ОДРЖАВАЊА : 28. МАРТ 2024. ГОДИНЕ ВРИЈЕМЕ: 11:00 –  17:00 МЈЕСТО: ГРАДСКИ ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР БРЧКО ДИСТРИКТ БИХ
View more

Агрономски факултет – Свеучилиште у Загребу

Мисија Посвећени смо изобразби висококвалифицираних стручњака, развоју и ширењу знанствених и стручних спознаја из подручја агрономије и сродних знаности. Примјеном највиших академских стандарда омогућујемо студентима стјецање компетенција утемељених на сувременим знанственим спознајама, за добробит друштва. Визија Визија Агрономског факултета јест стратешки се позиционирати као водећа високошколска установа у хрватском високообразовном и истраживачком простору те као […]
View more

Архитектонски факултет – Свеучилиште у Загребу

Факултет је високо училиште у саставу Свеучилишта у Загребу који устројава и изводи свеучилишне студије, знанствени, истраживачки, високо стручни и умјетнички рад у подручју архитектуре и урбанизма. Радом факултета руководе Факултетско вијеће и декан. Факултетско вијеће чине сви редовити и изванредни професори, доценти те представници наставника, студената и сурадника изабраних у наставна и сурадничка звања. […]
View more

Едукацијско рехабилитацијски факултет – Свеучилиште у Загребу

Едукацијско-рехабилитацијски факултет Свеучилишта у Загребу једина је високошколска институција у Републици Хрватској која устројава и изводи свеучилишне студијске програме логопедије, едукацијске рехабилитације и социјалне педагогије те развија знанствено-истраживачки и високостручни рад у тим подручјима. Мисија Едукацијско-рехабилитацијског факултета је образовање темељено на знанственим спознајама едукацијске рехабилитације, логопедије и социјалне педагогије с циљем укључивања рањивих / ризичних скупина […]
View more

Економски факултет – Свеучилиште у Загребу

Економски факултет – Загреб основан је 1920. године и представља најстарију институцију високог образовања у подручју економије и пословне економије у Републици Хрватској, али и у ширем међународном окружењу. Економски факултет – Загреб једна је од 31 саставнице Свеучилишта у Загребу које је основано 1669. године, што га сврстава међу најстарија свеучилишта у Еуропи. На […]
View more

Факултет електротехнике и рачунарства – Свеучилиште у Загребу

Наша је мисија: наставом и истраживањем у подручју електротехнике, рачунарства и информацијско-комуникацијске технологије, уз природословну подлогу коју дају примијењена математика и примијењена физика, образовати студенте који ће носити технолошки и друштвени развој Хрватске; међународно признатим истраживањима и развојем нових интердисциплинарних подручја стварати нова знања; иновацијама развијати господарство и јавни сектор те доприносити укупном развоју друштва; […]
View more

Факултет политичких наука – Свеучилиште у Загребу

Факултет политичких знаности Свеучилишта у Загребу утемељен је 23. фебруара 1962. године одлуком Хрватског сабора као високо училиште у оквиру Свеучилишта у Загребу, а у новембру исте године започела је настава на студију политологије. Факултет је био прва академска институција те врсте у комунистичкој Источној Еуропи те је од свог оснивања дјеловао као знанствена и […]
View more

Факултет стројарства и бродоградње – Свеучилиште у Загребу

Факултет стројарства и бродоградње (ФСБ) као сљедбеник Високе краљевске техничке школе, утемељене 1919. године, има готово стољетну традицију. Тијеком сва та десетљећа ФСБ је водећа институција у образовању, знаности и стручности у Републици Хрватској, у подручју стројарства и бродоградње, а задња два десетљећа и зракопловства. Континуирано и одговорно образује младе нараштаје, али проводи и цјеложивотну изобразбу стручњака који су перјанице […]
View more

Геодетски факултет – Свеучилиште у Загребу

Визија Врхунски образовани стручњаци у подручју геодезије и геоинформатике који ће својим дјеловањем битно унаприједити производњу геоинформација те њихово кориштење у друштву. Мисија Пружати врхунска знања утемељена на етички признатим знанственим спознајама и практичним вјештинама на националној и међународној разини свим корисницима као једна од водећих саставница препознатљивог и признатог Свеучилишта, одрживим суставним одмјереним активностима […]
View more

Медицински факултет – Свеучилиште у Загребу

Медицински факултет Свеучилишта у Загребу најстарији је медицински факултет у Републици Хрватској. Та наставно-знанствена установа организира и изводи наставу два интегрирана (преддипломски и дипломски) студија медицине (на хрватскоме и енглескоме језику), Свеучилишни дипломски студиј сестринства, три докторска студија (Биомедицина и здравство, Biomedicine and Health Sciences, Неурознаност), многобројне послиједипломске специјалистичке студије и још већи број организираних […]
View more