Геодетски факултет – Свеучилиште у Загребу

  • Почетна

Визија

Врхунски образовани стручњаци у подручју геодезије и геоинформатике који ће својим дјеловањем битно унаприједити производњу геоинформација те њихово кориштење у друштву.

Мисија

Пружати врхунска знања утемељена на етички признатим знанственим спознајама и практичним вјештинама на националној и међународној разини свим корисницима као једна од водећих саставница препознатљивог и признатог Свеучилишта, одрживим суставним одмјереним активностима утемељеним на прописима и добрим искуствима уз стално унапријеђење квалитете у сурадњи са свим заинтересиранима.

Факултет је јавно високо училиште у саставу Свеучилишта, које устројава и изводи свеучилишне студије, знанствени и високостручни рад у знанственом подручју геодезије.

Факултет организира и развија наставни и знанствени рад као интегрални дио свог дјеловања.

Факултет осим извођења свеучилишних студија, знанственог и високостручног рада обавља и слиједеће:

  • сурађује с подузећима и установама у геодетској струци у рјешавању проблема, у знанственим истраживањима те разради и рјешавању стручних задатака путем практичне примјене знанствених достигнућа и сувремене технологије,
  • изводи геодетске послове и надзор у складу с важећим прописима,
  • сурађује с осталим подузећима и установама у разради и извођењу знанствених и стручних радова и даје експертизе и мишљења у свим подручјима која су у оквиру знанствене и стручне дјелатности Факултета,
  • израђује инвестицијску и техничку документацију за веће, сложеније и специфичне пројекте уз примјену знанствених метода, обавља издавачку дјелатност, тј. издаје књиге и друге публикације из подручја дјелатности Факултета.

Студији:

  • Преддипломски свеучилишни студиј
  • Дипломски свеучилишни студиј
  • Послиједипломски специјалистички студиј
  • Послиједипломски докторски студиј
  • Цјеложивотно образовање

Корисно за будуће студенте:

Водич

Стручне праксе

Уписи

Адреса: Качићева 26, 10000 Загреб

Тел: +385 (1) 4639 222

Ел. пошта: info@geof.unizg.hr

Веб: https://www.geof.unizg.hr/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post