Архитектонски факултет – Свеучилиште у Загребу

  • Почетна

Факултет је високо училиште у саставу Свеучилишта у Загребу који устројава и изводи свеучилишне студије, знанствени, истраживачки, високо стручни и умјетнички рад у подручју архитектуре и урбанизма. Радом факултета руководе Факултетско вијеће и декан. Факултетско вијеће чине сви редовити и изванредни професори, доценти те представници наставника, студената и сурадника изабраних у наставна и сурадничка звања.

Дјелатности факултета:

  • Устројење и извођење додипломских студија из знанственог и стручног поља архитектуре и урбанизма;
  • Устројење и извођење послиједипломских знанствених и специјалистичких студија из знанственог поља архитектуре и урбанизма;
  • Знанственоистраживачки рад у знанственом пољу архитектуре и урбанизма, провођење поступака стјецања доктората знаности;
  • Вјештачења и експертизе;
  • Издавање стручних часописа, књига и публикација из подручја техничких знаности, знанственог поља архитектуре и урбанизма;
  • Стручна дјелатност у подручју архитектуре и урбанизма, пројекти и студије пејзажне архитектуре, инвестицијско-техничка документација, урбанистички и просторни планови те други пројекти за високостручне и сложене програме у подручју архитектуре и урбанизма те заштите и унапређења човјековог околиша.

Адреса: Фра Андрије Качића Миошића 26
ХР – 10 000 Загреб

Тел: +385 1 4639 253

Е-маил: referada@arhitekt.hr

Веб: https://www.arhitekt.hr/hr/

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post