Економски факултет – Свеучилиште у Загребу

  • Почетна

Економски факултет – Загреб основан је 1920. године и представља најстарију институцију високог образовања у подручју економије и пословне економије у Републици Хрватској, али и у ширем међународном окружењу. Економски факултет – Загреб једна је од 31 саставнице Свеучилишта у Загребу које је основано 1669. године, што га сврстава међу најстарија свеучилишта у Еуропи. На темељу резултата свога дјеловања на господарском, друштвеном и политичком плану, бројношћу актуалних студената и чланова Алумни заједнице, бројношћу и компетенцијама својих наставника, сурадника и пратећих дјелатника, додијељеним међународним акредитацијама и плејадом врсних знанственика, менаџера, подузетника и политичара који дјелују у пракси, Економски факултет – Загреб представља водећу и највећу институцију економског образовања у Републици Хрватској и широј регији.

Економски факултет – Загреб изводи студијске програме на свим разинама студирања и то: преддипломске и специјалистичке дипломске стручне студије, интегриране преддипломске и дипломске свеучилишне студије, затим преддипломске и дипломске свеучилишне студијске програме на енглеском језику, као и послиједипломске специјалистичке и свеучилишне докторске студијске програме из подручја економије и пословне економије те економије и глобалне сигурности. Сви студијски програми Економског факултета – Загреб усклађени су према начелима Болоњске декларације и посједују ваљане допуснице издане од стране Министарства знаности и образовања.

Економски факултет – Загреб тренутно похађа преко 8.500 студената на свим разинама студија, а сваке године на различитим студијским програмима свој студиј заврши око 1.500 студената.

Корисне информације за будуће студенте:

Опште информације

Међународна размјена студената

Стипендије, праксе и послови

Документи

Свеучилиште у Загребу Економски факултет
Трг Ј.Ф. Кеннедyја 6, 10 000 Загреб, Хрватска
Тел: +385 1 238 3333
Фаx: +385 1 233 5633
Прес: pr@efzg.hr

Веб: https://www.efzg.unizg.hr/

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post