Студирање у Источном Сарајеву

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА 2024. ГОДИНЕ

  ПОСЈЕТИТЕ НАС НА 6. САЈМУ ОБРАЗОВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА !   ДАТУМ ОДРЖАВАЊА : 28. МАРТ 2024. ГОДИНЕ ВРИЈЕМЕ: 11:00 –  17:00 МЈЕСТО: ГРАДСКИ ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР БРЧКО ДИСТРИКТ БИХ
View more

Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву

Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву почела је са радом школске 1994/1995. године, на територији општине Илиџа, а од 1996. године просторије Музичке академије налазе се у згради Електротехничког факултета у Источном Сарајеву. Први декан Музичке академије био је академик Војин Комадина. Несебичним залагањем њега и његових сарадника, у отежаним, ратним условима, омогућено је одвијање наставе […]
View more

Машински факултет Универзитет у Источном Сарајеву

Машински факултет Источно Сарајево, као организациона јединица Универзитета у Источном Сарајеву организује и изводи академске студијске програме на сва три циклуса студија, те развија научни и стручни рад у научном и образовном подручју Инжињерство и технологија. Мисија Факултета је стално иновирање наставних садржаја уз примјену савремених метода и техника едукације и да кроз истраживачки процес образује […]
View more

Електротехнички факултет Универзитет у Источном Сарајеву

Према Статуту Универзитета у Источном Сарајеву, Електротехнички факултет у Источном Сарајеву је научно-наставна и научно-истраживачка организациона јединица Универзитета у Источном Сарајеву, која припада Универзитетском центру Лукавица. Органи факултета су Декан и Научно-наставно вијеће. Састав Научно-наставног вијећа дефинисан је Статутом Универзитета, а тренутно су чланови Научно-наставног вијећа ЕТФ-а 10 професора, 10 виших асистената, 9 асистената и […]
View more