Факултет електротехнике и рачунарства – Свеучилиште у Загребу

  • Почетна

Наша је мисија:

наставом и истраживањем у подручју електротехнике, рачунарства и информацијско-комуникацијске технологије, уз природословну подлогу коју дају примијењена математика и примијењена физика, образовати студенте који ће носити технолошки и друштвени развој Хрватске;
међународно признатим истраживањима и развојем нових интердисциплинарних подручја стварати нова знања;
иновацијама развијати господарство и јавни сектор те доприносити укупном развоју друштва;
бити установом високих академских вриједности и етичких критерија, мјесто критичког промишљања и пропитивања те једнакости свих њезиних чланова;
бити покретачка снага хрватскога друштва.

У остварењу мисије ФЕР-а ослањамо се на наше темељне вриједности које даље развијамо: водећа смо национална и регионална високошколска и истраживачка установа с изврсним наставницима и студентима, чврсто повезана с господарством, изврсно организирана и међународно препознатљива.

Визија

Као водећа хрватска високошколска и истраживачка установа у подручју електротехнике, рачунарства и информацијско-комуникацијске технологије ФЕР жели бити интегриран и конкурентан у еуропскоме високообразовном и истраживачком простору те жели стварати нове облике пријеноса знања у господарство и покретати господарску и друштвену активност Хрватске.

Студијски програми:

  • Електротехника и информацијска технологија
  • Рачунарство

Адреса: Унска 3, 10000 Загреб
Телефон: (01) 6129 999
Телефон – уреда декана: (01) 6129 642
Телефакс: (01) 6170 007

Е-пошта: fer@fer.hr
Веб: https://www.fer.unizg.hr

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post