Студирање у Бијељини

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА 2024. ГОДИНЕ

  ПОСЈЕТИТЕ НАС НА 6. САЈМУ ОБРАЗОВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА !   ДАТУМ ОДРЖАВАЊА : 28. МАРТ 2024. ГОДИНЕ ВРИЈЕМЕ: 11:00 –  17:00 МЈЕСТО: ГРАДСКИ ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР БРЧКО ДИСТРИКТ БИХ
View more

Пољопривредни факултет Универзитета Источно Сарајево у Бијељини

Мисија Пољопривредног факултета – Пољопривредни факултет остварује своју основну мисију кроз испуњавање академских стандарда у образовању младих генерација. У том циљу Пољопривредни факултет је у више наврата вршио измјене и допуне студијских програма, и то у складу са друштвеним и привредним потребама и актуелним развојем примарне пољопривредне производње. Из тог разлога превасходно смо се опредијелили ка образовању младих у […]
View more

Факултет пословне економије Универзитета у Источном Сарајеву Бијељина

Наставни план и програм студијског програма Пословна економија Факултета пословне економије Бијељина темељи се на Болоњској декларацији и примјени стандарда ЕЦТС бодовања. Факултет пословне економије Бијељина организује наставу на три одсјека: – спољна трговина, порези и царине, – финансије, банкарство и осигурање и – пословна информатика. Наставни план и програм Факултета пословне економије Бијељина пружа […]
View more

Педагошки факултет у Бијељини

Учитељски факултет у Бијељини настао је као израз потребе за припремање кадрова у области образовања и васпитања, односно припремања наставника за извођење наставе у млађим разредима основне школе. Студије на факултету на Одсјеку за разредну наставу трајале су 4 године. Организационо овај факултет припадао је Универзитету у Српском Сарајеву. Пошто је ово био новоформирани факултет, […]
View more

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, школске 2007/2008. године, у складу са Дозволом за рад од и Дозволом за рад Универзитета у Источном Сарајеву, издатим од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске, остварује наставни процес у складу са Болоњском декларацијом. Захваљујући квалитетном кадру и традицији дугој 65 година, Факултет је успјешно извео и прве […]
View more

Универзитет Синергија

Академска институција Универзитет Синергија је основана 2005. године, уз сагласност Министарства просвјете и културе Републике Српске и уз подршку Универзитета Сингидунум из Београда. Универзитет Синергија је високошколска установа која својим студентима нуди савремене наставне планове и програме, као и методе учења које се примјењују у развијеним универзитетским центрима. Наш циљ је да оспособимо младе људе да буду […]
View more

Слобомир П Универзитет Бијељина

Прича о првом приватном универзитету на овим просторима почела је 2003. године од племените идеје ширења знања и стварања могућности за младе људе да, без обзира на физичку удаљеност од угледних свјетских образовних центара, стекну знања и способности неопходне за укључивање у савремене токове пословања. Започели су је брачни пар Мира и Слободан Павловић, бизнисмени […]
View more

Универзитет Бијељина

Универзитет “Бијељина” је настао тако што је основан од стране Високе школе “Колеџ здравствене његе” Бијељина, на основу Сагласности Министарства просвјете и културе Републике Српске. Мисија Универзитета „Бијељина“ јесте да својим студентима пружа образовање највећег квалитета, припремајући их да се сутра суоче са изазовима нових технологија и глобалног тржишта. При томе, Универзитет перманентно тражи најпогоднији […]
View more