Факултет политичких наука – Свеучилиште у Загребу

  • Почетна

Факултет политичких знаности Свеучилишта у Загребу утемељен је 23. фебруара 1962. године одлуком Хрватског сабора као високо училиште у оквиру Свеучилишта у Загребу, а у новембру исте године започела је настава на студију политологије. Факултет је био прва академска институција те врсте у комунистичкој Источној Еуропи те је од свог оснивања дјеловао као знанствена и високошколска институција у склопу Свеучилишта, у свему изједначена с другим свеучилишним саставницама. Академска аутономија била је основа развоја Факултета те га је у кризним временима заштитила од политичких притисака и пресезања власти. Године 1971. на Факултету је основан двогодишњи паралелни студиј новинарства који је убрзо прерастао у пуни четверогодишњи свеучилишни студиј.

Генерације политолога и новинара стекле су своје дипломе, магистерије и докторате на Факултету, а међу бившим студентима Факултета су данашњи свеучилишни и гимназијски професори, знанствени истраживачи, министри, саборски заступници, градоначелници, дипломати, новинари, публицисти, медијски аналитичари и стручњаци за односе с јавношћу.

Као најстарији факултет политичких знаности у Средњоисточној, Источној и Југоисточној Еуропи, који од 1962. године изводи студиј политологије, а од 1971. године студиј новинарства, Факултет политичких знаности је академска институција чија је задаћа критички усмјерено стјецање и преношење спознаја о хрватској држави и политици, друштву, медијима и јавности, као и релевантном  међународном окружењу.

У својој истраживачкој, наставној и јавној дјелатности Факултет промиче демократске институције и демократску политичку културу те својим знанствено-истраживачким увидима помаже грађанима и професионалним политичарима у доношењу одлука. Одлучивање утемељено на знању постало је још важније приступањем Хрватске Еуропској Унији, чему Факултет политичких знаности заједно с другим саставницама Свеучилишта даје свој допринос.

Од академске године 2005/06. студији политологије и новинарства изводе се по болоњском моделу као преддипломски и дипломски студији. Факултет такођер има 11 акредитираних специјалистичких послиједипломских студија политологије, од којих се један дио изводи у редовитим студијским циклусима. Изводи се и трогодишњи опћи докторски студиј политологије који укључује све гране политологије.

Студиј:

Преддипломски студиј

  • Хрватско војно училиште
  • Новинарство
  • Политологија

Дипломски студиј

  • Мастер еуропских студија
  • Политологија
  • Новинарство

Послиједипломски специјалистички студиј

Послиједипломски докторски студиј

  • Политологија
  • Компаративна политика

Адреса: Лепушићева 6, 10000 Загреб

Телефон: +385 1 4642-000

Е-маил: dekanat@fpzg.hr

Веб: https://www.fpzg.unizg.hr/

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post