Studiranje u Hrvatskoj

Agronomski fakultet – Sveučilište u Zagrebu

Misija Posvećeni smo izobrazbi visokokvalificiranih stručnjaka, razvoju i širenju znanstvenih i stručnih spoznaja iz područja agronomije i srodnih znanosti. Primjenom najviših akademskih standarda omogućujemo studentima stjecanje kompetencija utemeljenih na suvremenim znanstvenim spoznajama, za dobrobit društva. Vizija Vizija Agronomskog fakulteta jest strateški se pozicionirati kao vodeća visokoškolska ustanova u hrvatskom visokoobrazovnom i istraživačkom prostoru te kao […]
View more

Arhitektonski fakultet – Sveučilište u Zagrebu

Fakultet je visoko učilište u sastavu Sveučilišta u Zagrebu koji ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni, istraživački, visoko stručni i umjetnički rad u području arhitekture i urbanizma. Radom fakulteta rukovode Fakultetsko vijeće i dekan. Fakultetsko vijeće čine svi redoviti i izvanredni profesori, docenti te predstavnici nastavnika, studenata i suradnika izabranih u nastavna i suradnička zvanja. […]
View more

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet – Sveučilište u Zagrebu

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedina je visokoškolska institucija u Republici Hrvatskoj koja ustrojava i izvodi sveučilišne studijske programe logopedije, edukacijske rehabilitacije i socijalne pedagogije te razvija znanstveno-istraživački i visokostručni rad u tim područjima. Misija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta je obrazovanje temeljeno na znanstvenim spoznajama edukacijske rehabilitacije, logopedije i socijalne pedagogije s ciljem uključivanja ranjivih / rizičnih skupina […]
View more

Ekonomski fakultet – Sveučilište u Zagrebu

Ekonomski fakultet – Zagrebosnovan je 1920. godine i predstavlja najstariju instituciju visokog obrazovanja u području ekonomije i poslovne ekonomije u Republici Hrvatskoj, ali i u širem međunarodnom okruženju. Ekonomski fakultet – Zagreb jedna je od 31 sastavnice Sveučilišta u Zagrebu koje je osnovano 1669. godine, što ga svrstava među najstarija sveučilišta u Europi. Na temelju rezultata svoga djelovanja na gospodarskom, društvenom i političkom planu, brojnošću aktualnih studenata […]
View more

Fakultet elektrotehnike i računarstva – Sveučilište u Zagrebu

Naša je misija: nastavom i istraživanjem u području elektrotehnike, računarstva i informacijsko-komunikacijske tehnologije, uz prirodoslovnu podlogu koju daju primijenjena matematika i primijenjena fizika, obrazovati studente koji će nositi tehnološki i društveni razvoj Hrvatske; međunarodno priznatim istraživanjima i razvojem novih interdisciplinarnih područja stvarati nova znanja; inovacijama razvijati gospodarstvo i javni sektor te doprinositi ukupnom razvoju društva; […]
View more

Fakultet političkih nauka – Sveučilište u Zagrebu

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu utemeljen je 23. februara 1962. godine odlukom Hrvatskog sabora kao visoko učilište u okviru Sveučilišta u Zagrebu, a u novembru iste godine započela je nastava na studiju politologije. Fakultet je bio prva akademska institucija te vrste u komunističkoj Istočnoj Europi te je od svog osnivanja djelovao kao znanstvena i […]
View more

Fakultet strojarstva i brodogradnje – Sveučilište u Zagrebu

Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) kao sljedbenik Visoke kraljevske tehničke škole, utemeljene 1919. godine, ima gotovo stoljetnu tradiciju. Tijekom sva ta desetljeća FSB je vodeća institucija u obrazovanju, znanosti i stručnosti u Republici Hrvatskoj, u području strojarstva i brodogradnje, a zadnja dva desetljeća i zrakoplovstva. Kontinuirano i odgovorno obrazuje mlade naraštaje, ali provodi i cjeloživotnu izobrazbu stručnjaka koji su perjanice […]
View more

Geodetski fakultet – Sveučilište u Zagrebu

Vizija Vrhunski obrazovani stručnjaci u području geodezije i geoinformatike koji će svojim djelovanjem bitno unaprijediti proizvodnju geoinformacija te njihovo korištenje u društvu. Misija Pružati vrhunska znanja utemeljena na etički priznatim znanstvenim spoznajama i praktičnim vještinama na nacionalnoj i međunarodnoj razini svim korisnicima kao jedna od vodećih sastavnica prepoznatljivog i priznatog Sveučilišta, održivim sustavnim odmjerenim aktivnostima […]
View more

Medicinski fakultet – Sveučilište u Zagrebu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu najstariji je medicinski fakultet u Republici Hrvatskoj. Ta nastavno-znanstvena ustanova organizira i izvodi nastavu dva integrirana (preddiplomski i diplomski) studija medicine (na hrvatskome i engleskome jeziku), Sveučilišni diplomski studij sestrinstva, tri doktorska studija (Biomedicina i zdravstvo, Biomedicine and Health Sciences, Neuroznanost), mnogobrojne poslijediplomske specijalističke studije i još veći broj organiziranih programa stalnog […]
View more

Prehrambeno biotehnološki fakultet – Sveučilište u Zagrebu

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu je vodeća znanstveno-istraživačka i nastavna institucija u Republici Hrvatskoj u području biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma. Dugogodišnja djelatnost fakulteta u obrazovanju visokokvalitetnog stručnog kadra te izvođenje znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata u suradnji s gospodarstvom bila je i ostala glavni pokretač razvoja hrvatskog gospodarstva u navedenom području djelovanja. Na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu […]
View more