Факултет стројарства и бродоградње – Свеучилиште у Загребу

  • Почетна

Факултет стројарства и бродоградње (ФСБ) као сљедбеник Високе краљевске техничке школе, утемељене 1919. године, има готово стољетну традицију. Тијеком сва та десетљећа ФСБ је водећа институција у образовању, знаности и стручности у Републици Хрватској, у подручју стројарства и бродоградње, а задња два десетљећа и зракопловства. Континуирано и одговорно образује младе нараштаје, али проводи и цјеложивотну изобразбу стручњака који су перјанице развоја великог дијела господарства те генератор идеја његова развоја. Сурађујући с бројним академским институцијама у Хрватској, али и изван ње те с господарством, ужива висок углед у међународној академској заједници и господарственим субјектима. Да би тако и надаље остало те с циљем остваривања што бољих резултата у наставној, знанственоистраживачкој и стручној дјелатности, усвојена је Стратегија развоја за сљедеће десетљеће (2014. – 2025.). У наставне, знанствене и стручне активности укључују се најновија знанствена постигнућа из постојећих подручја (конструирања, бродоградње, зракопловства, енергетике, термотехнике и процесне технике, мотора и возила, производних технологија, индустријског инжењерства, инжењерства материјала), а отварају се и нова (рачунално инжењерство и симулације, мехатроника и роботика, медицинско инжењерство, нанотехнологије, војне технике, мјеритељство, осигуравање и управљање квалитетом). Данас Факултет чини 13 завода, 40 катедри и 44 лабораторија смјештених у 4 зграде те око 400 запослених, од тога готово половица у знанствено-наставним звањима.

На Факултету се изводи 5 студијских програма, студији стројарства, бродоградње и зракопловства на преддипломском и дипломском студију те докторски и специјалистички студиј, које похађа око 2350 студената. Знатан дио својих активности Факултет темељи на својим лабораторијима који су специјализирани за различита подручја из свог широког спектра активности. Сталним унапрјеђењем рада и опремљености, 6 лабораторија акредитирано је према EN ISO 17025 и носитељи су државних еталона.

Посебно богатство на Факултету су студентске удруге, њих 10. Пројектима који се реализирају у окриљу студентских удруга, студенти претачу стечена теоријска знања у практичну примјену. ФСБ пуно држи до спортских активности студената које се одвијају у оквиру спортске удруге “Омега”, јер с једне стране по латинској пословици “Менс сана ин цорпоре сано” то је добро за успјешно свладавање студија, а с друге стране натјецатељски дух снажи осјећај припадности матичном Факултету.

ФСБ континуирано ради на побољшању стандарда студирања. Како би ФСБ и надаље држао корак у истраживачким и образовним процесима са сувременом Еуропом и укупном свјетском академском заједницом, и у будуће ће се бавити суставним унапрјеђењем свих својих активности успостављеним Суставом осигуравања квалитете.

Студији:

  • Стројарство
  • Бродоградња
  • Зракопловство

Адреса: Ивана Лучића 5, 10002 Загреб

тел: +385 1 6168 222, фаx: +385 1 6156 940

Веб: https://www.fsb.unizg.hr/

Ел. пошта: stuslu@fsb.hr  dekanat@fsb.hr

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post