Едукацијско рехабилитацијски факултет – Свеучилиште у Загребу

  • Почетна

Едукацијско-рехабилитацијски факултет Свеучилишта у Загребу једина је високошколска институција у Републици Хрватској која устројава и изводи свеучилишне студијске програме логопедије, едукацијске рехабилитације и социјалне педагогије те развија знанствено-истраживачки и високостручни рад у тим подручјима.

Мисија Едукацијско-рехабилитацијског факултета је образовање темељено на знанственим спознајама едукацијске рехабилитације, логопедије и социјалне педагогије с циљем укључивања рањивих / ризичних скупина у заједницу, дјелујући према појединцу и социјалној околини те утјецање на јавне политике и друштвену добробит, уз поштивање начела професионалне етичности и одговорности.

Визија Едукацијско-рехабилитацијског факултета је постати међународно препозната високошколска институција по изврсности у наставном и знанствено-истраживачком раду те професионалном утјецају на окружење у којем дјелује.

Одсјеци:

Едукацијско-рехабилитацијски факултет кроз историју (1962. – 2012.)

 

Знанствено-училишни кампус Боронгај
Боронгајска цеста 83ф, 10000 Загреб

Телефон: +385 (0)1 245 7500
Фаx: +385 (0)1 245 7559

Веб: http://www.erf.unizg.hr/hr/

E-маил: dekan@erf.hr

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post