Агрономски факултет – Свеучилиште у Загребу

 • Почетна

Мисија

Посвећени смо изобразби висококвалифицираних стручњака, развоју и ширењу знанствених и стручних спознаја из подручја агрономије и сродних знаности. Примјеном највиших академских стандарда омогућујемо студентима стјецање компетенција утемељених на сувременим знанственим спознајама, за добробит друштва.

Визија

Визија Агрономског факултета јест стратешки се позиционирати као водећа високошколска установа у хрватском високообразовном и истраживачком простору те као међународно препозната и призната знанствено-наставна институција.

Основне вриједности

 • Знање, мудрост и хуманост („Cognitio, Sapientia, Humanitas“);
 • Уважавање богатства академске традиције;
 • Едукација утемељена на новим знанственим спознајама и иновацијама као највећа вриједност коју дајемо друштву;
 • Правила и процедуре највиших етичких стандарда у свим подручјима нашег дјеловања;
 • Трајно унапрјеђење квалитете у свим подручјима дјеловања;
 • Слобода изражавања мисли и говора;
 • Толеранција према различитостима;
 • Социјална праведност;
 • Флексибилност и прилагодљивост;

Циљеви

 • Осигурати учинковитост организације и пословања Факултета;
 • Квалитетним студијским програмима и програмима цјеложивотног учења омогућити студентима, агрономским стручњацима и свим дионицима образовања врхунску изобразбу те стјецање најновијих знанствених и стручних знања и вјештина;
 • Повећати квалитету у свим подручјима дјеловања;
 • Потицати знанствену изврсност, иновативност у истраживањима и сурадњу с господарством;
 • Придонијети одрживом развоју хрватског господарства и друштва у цјелини.
 • Унаприједити међународну сурадњу у наставном и знанствено истраживачком подручју те повећати мобилност студената, видљивост и препознатљивост Факултета на свим разинама.

Студијски програми:

 • Анималне знаности
 • Еколошка пољопривреда
 • Пољопривредна техника
 • Заштита биља
 • Крајобразна архитектура
 • Агроекологија

Трг Републике Хрватске 14
10000 Загреб, ХР
телефон: +385 1 4564 111
факс: +385 1 4830 602

Е-адреса: unizginfo@unizg.hr

Веб: http://www.unizg.hr/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post