Прехрамбено биотехнолошки факултет – Свеучилиште у Загребу

Прехрамбено-биотехнолошки факултет Свеучилишта у Загребу је водећа знанствено-истраживачка и наставна институција у Републици Хрватској у подручју биотехнологије, прехрамбене технологије и нутриционизма. Дугогодишња дјелатност факултета у образовању висококвалитетног стручног кадра те извођење знанствено-истраживачких и стручних пројеката у сурадњи с господарством била је и остала главни покретач развоја хрватског господарства у наведеном подручју дјеловања. На Прехрамбено-биотехнолошком факултету […]
View more