Студирање у Тузли

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА 2024. ГОДИНЕ

  ПОСЈЕТИТЕ НАС НА 6. САЈМУ ОБРАЗОВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА !   ДАТУМ ОДРЖАВАЊА : 28. МАРТ 2024. ГОДИНЕ ВРИЈЕМЕ: 11:00 –  17:00 МЈЕСТО: ГРАДСКИ ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР БРЧКО ДИСТРИКТ БИХ
View more

Европски Универзитет „Kallos“ Тузла

Европски универзитет „Kallos“ Тузла основан је 2015. године.Дјелатност којом се Универзитет бави је од јавног интереса и одвија се у складу са прописима.На Универзитету се, у оквиру шест факултета, на сва три нивоа студија изучавају правне, економске, политичке, педагошке, техничке и здравствене науке. Приликом креирања студијских програма, полази се од тога да тачке ослонца друштва […]
View more

Рударско геолошки грађевински факултет Универзитет у Тузли

Рударско-геолошко-грађевински факултет је за 6 деценија свог постојања прошао кроз више развојних фаза континуираног мијењања и усавршавања организационих и садржајних форми. Његов ембрион је Средња техничка школа у Тузли која 1958. године прераста у Вишу, а 1960. године, на захтјев рударске привреде Босне и Херцеговине и Првог конгреса рудара Југославије, оснива се Рударски факултет у […]
View more

Pravni fakultet Univerzitet u Tuzli

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli je jedan od najmlađih pravnih fakulteta koji djeluju u okviru javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Počeo je sa radom ak. 2004/05. godine kada je upisana prva generacija studenata dodiplomskog studija (njih. Mnogi od tih studenata danas su angažirani u različitim područjima društvenog života (pravosuđu, upravi, javnim i privatnim preduzećima […]
View more

Машински факултет Универзитет у Тузли

Студиј машинства у Тузли датира од 1961. године када је отпочео са радом И степен машинског смјера у рударству при Рударском факултету у Тузли, а 1974. године организиран је и ИИ степен рударско-машинског смјера. 1987. године основан је Студиј машинства у склопу Факултета електротехнике и машинства, одсјек Енергетско машинство. Године 1997. формира се и други […]
View more

Фармацеутски факултет Универзитет у Тузли

Мисија Фармацеутског факултета Универзитета у Тузли је да побољша здравље, благостање и квалитет живота грађана тако што образује и оспособљава стручњаке за сва подручја фармацеутске дјелатности, било да се ради о пракси, истраживањима или услугама. У испуњавању своје мисије Фармацеутски факултет ће: образовати фармацеутске стручњаке до нивоа доктората наука, унапређивати пацијенту оријентиране фармацеутске услуге и […]
View more

Факултет електротехнике Универзитет у Тузли

Факултет електротехнике у Тузли обухвата 3 циклуса студија. Први циклус студија је у трајању од 4 године (8 семестара) и студентима су на располагању студијски програми под називом Електротехника и рачунарство и Технички одгој и информатика. Други циклус студија је у трајању од годину дана (2 семестра). Трећи циклус студија траје 3 године (6 семестара). Право […]
View more

Едукацијско-рехабилитацијски факултет Универзитет у Тузли

Едукацијско-рехабилитацијски факултет Универзитета у Тузли је централно и јединствено мјесто високошколског образовања у Федерацији БиХ на којем се образују стручњаци за рад са особама са онеспособљењем / посебним потребама / развојним тешкоћама / тешкоћама у комуникацији / тешкоћама у социјалној интеграцији. У 2018. години обиљежити ћемо 25 година постојања и успјешног рада Факултета. Факултет интензивно […]
View more

Технолошки факултет Универзитет у Тузли

Технолошки факултет као наставно-научна, научно-истраживачка и стручна институција има мисију да уз: максимално и континуирано иновирање наставног садржаја, за студенте додипломског, постдипломског и докторског студија, примјену савремених метода и техника едукације,кроз континуирани развој и унапређење научно-истраживачког рада, кроз васпитну и консалтингдјелатност, осигурање флексибилности студија по међународним стандардима који прате европске трендове и иницијативе, промовирање интер […]
View more

Природно-математички факултет Универзитета у Тузли

Природно – математички факултет у Тузли основан је 2002. године Законом о измјенама и допунама Закона о Универзитету у Тузли, који је донијела Скупштина Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, број 2/02). Међутим, студијске групе природних наука и математике основане су на Филозофском факултету Универзитета у Тузли 1993. године. Факултет је основан као високошколска установа настала издвајањем […]
View more