Едукацијско-рехабилитацијски факултет Универзитет у Тузли

  • Почетна

Едукацијско-рехабилитацијски факултет Универзитета у Тузли је централно и јединствено мјесто високошколског образовања у Федерацији БиХ на којем се образују стручњаци за рад са особама са онеспособљењем / посебним потребама / развојним тешкоћама / тешкоћама у комуникацији / тешкоћама у социјалној интеграцији. У 2018. години обиљежити ћемо 25 година постојања и успјешног рада Факултета.

Факултет интензивно ради на имплементацији болоњских принципа за високо образовање и на осигурању квалитета наставног процеса и научно-истраживачког рада. Концепт високог образовања заснован је на три циклуса студија (4+1+3) који се базирају на европском систему пријеноса бодова (ЕЦТС). Први циклус (додипломски) траје 8 семестара или 4 године, а вреднује се са 240 ЕЦТС-а након којега студенти стичу академски степен бацхелор (БА). Други циклус (мастер-дипломски) траје 2 семестра или 1 годину, а вреднује се са 60 ЕЦТС-а након којега студенти стичу академски степен магистар струке (МА). Трећи циклус (постдипломски-докторски студиј) траје 6 семестара или 3 године након којега одбраном докторске дисертације кандидати стичу академски степен доктор наука (Др.сц.).

На првом циклусу студија егзистирају три студијска програма: Логопедија и аудиологија; Специјална едукација и рехабилитација; Поремећаји у понашању.

Наши наставници и сарадници спремни су да своја теоријска и практична знања пренесу на нове генерације студената који покажу интерес за добивање разноврсних квалификација из области едукације и рехабилитације. Зато се можемо похвалити чињеницом да су наши студенти редовни добитници универзитетских и других признања. Ми смо на Едукацијско-рехабилитацијском факултету задовољни и поносни да се на наш Факултет уписују најбољи свршени средњошколци из цијеле Босне и Херцеговине и шире, који свој квалитет потврђују и у наставку школовања. Студиј препоручујемо ученицима који имају афинитет за едукацију и рехабилитацију особа с посебним потребама, који су креативни, вриједни, савјесни и комуникативни.

Будуће студенте („бруцоше“) срдачно позивамо да се опредијеле за упис на Едукацијско-рехабилитацијски факултет и на тај начин се усмјере за величанствен и надасве хуман позив. Уписом на Едукацијско-рехабилитацијски факултет у Тузли студенти се опредјељују за један препознатљив и признат позив. Студенти се усмјеравају да кроз своје професионалне активности помажу онима којима је ускраћена будућност у остваривању њихових основних људских права, права на образовање и рехабилитацију и учине им што лакши пут кроз живот, без обзира на различитости.

Упис студената у И годину првог циклуса студија на Едукацијско-рехабилитацијском факултету обавља се на основу јавног конкурса којег доноси Сенат, а који се објављује у средствима јавног информисања и Wеб страници Универзитета и  Факултета. Право учешћа на Конкурсу имају кандидати држављани БиХ, страни држављани и лица без држављанства који су завршили средњу школу у четверогодишњем трајању у Босни и Херцеговини, као и кандидати који су средњу школу завршили изван Босне и Херцеговине, а за које је након поступка нострификације, односно еквиваленције утврђено да имају завршено одговарајуће средње образовање.

Пријава на Конкурс, са потребном документацијом подноси се на прописаном обрасцу, у року утврђеном Конкурсом, студентској служби Факултета лично или препоручено путем поште на адресу Универзитет у Тузли, Едукацијско-рехабилитацијски факултет, Универзитетска 1, 75000, Тузла, БиХ.

Одабир кандидата врши се на основу оствареног броја бодова према општим и појединачним критеријима, те успјеху на пријемном испиту. Максимални број бодова остварен по свим критеријима износи 100. Рангирање кандидата врши се на основу укупног броја бодова, остварених према сљедећим критеријима:

– општи критерији односе се на постигнути успјех у средњој школи – 50 бодова;

– појединачни критерији односе се на просјек оцјена из 2 предмета – 10 бодова:

  • Босански/хрватски/српски језик и књижевност,
  • Социологија.ПРИМЈЕР КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА ЗА АКАДЕМСКУ 2016/17 ГОДИНУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЈЕ

Универзитет у Тузли
Едукацијско-рехабилитацијски факултет
Универзитетска 1, 75000, Тузла
Босна и Херцеговина

тел.: +387 35 320 666
факс: +387 35 320 660

e-mail: erf@untz.ba

http://erf.untz.ba/web/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post