Факултет електротехнике Универзитет у Тузли

  • Почетна

Факултет електротехнике у Тузли обухвата 3 циклуса студија. Први циклус студија је у трајању од 4 године (8 семестара) и студентима су на располагању студијски програми под називом Електротехника и рачунарство и Технички одгој и информатика.

Други циклус студија је у трајању од годину дана (2 семестра). Трећи циклус студија траје 3 године (6 семестара).

Право на полагање пријемног испита стичу сви кандидати са завршеном четворогодишњом средњом школом. Рангирање се врши на основу успјеха у средњој школи и резултата пријемног испита.

Пријемни испит на Факултету електротехнике у Тузли разликује се у завиности од смјера.

– На пријемном испиту за студијски програм Електротехника и рачунарство полаже се:

  • Тест из предмета Математика

Предмети који се бодују по појединачним критеријима су: Математика и Физика.

– На пријемном испиту за студијски програм Технички одгој и информатика полаже се:

  • Математика

Предмети који се бодују по појединачним критеријима су: Математика и Физика.

Организација студија:

Студенти уписују студијски програм првог циклуса студија под називом Електротехника и рачунарство, у складу са документом Правила и процедуре за пријем и упис студената у прву годину првог циклуса студија на Универзитету у Тузли.

Студијски програм дефинише скуп наставних предмета из области електротехнике и рачунарства, чији се ЕЦТС кредити могу остваривати са циљем стицања 240 ЕЦТС кредита потребних за завршетак првог циклуса студија у складу са Законом о високом образовању ТК и Статутом Универзитета у Тузли.

Унутар Студијског програма студенти имају могућност да се специјализују у одређеној области електротехнике и рачунарства избором једног од пет понуђених усмјерења студијског програма:

  • Аутоматика и роботика (АР)
  • Електроенергетске мреже и системи (ЕЕМС)
  • Електротехника и системи конверзије енергије (ЕСКЕ)
  • Рачунарство и информатика (РИ)
  • Телекомуникације (ТК)

Након завршетка И циклуса студија и одбране завршног рада кандидат стиче степен:

  • бечелор-инжењер електротехнике.

 

Факултет електротехнике
Фрањевачка 2
75000 Тузла

+387 35 259 600

http://www.fe.untz.ba

http://www.fet.ba

nerdina.mehinovic@untz.ba

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post