Природно-математички факултет Универзитета у Тузли

  • Почетна

Природно – математички факултет у Тузли основан је 2002. године Законом о измјенама и допунама Закона о Универзитету у Тузли, који је донијела Скупштина Тузланског кантона (“Службене новине Тузланског кантона”, број 2/02). Међутим, студијске групе природних наука и математике основане су на Филозофском факултету Универзитета у Тузли 1993. године.

Факултет је основан као високошколска установа настала издвајањем студијских одсјека природних наука и математике из састава Филозофског факултета у Тузли. Одмах по оснивању Факултет је смјештен у реновирану зграду бившег Ђачког дома “Енвер Шиљак”, у Улици Универзитетска број 4.

Настава на Факултету је организована за редовне студенте и изводи се у оквиру студијских одсјека: Биологија, Физика, Географија, Хемија и Математика. Први циклус студија траје четири године и након дипломирања стиче се стручни назив Бацхелор са назнаком студијског одсјека и студијског програма.

Успоставом Европског система високог образовања, школске 2003/04. године на Универзитету у Тузли је уведен Европски систем преноса бодова ( ЕЦТС ), тако да је од те године промијењен наставни план и програм студија, односно сви предмети постају једносеместрални и сваки од предмета носи одређен број бодова (ЕЦТС).

Факултет посједује 5 лабораторија за општу физику и научно-истраживачку лабораторију за детекцију, дозиметрију и заштиту од зрачења (ЛДДЗЗ), 4 лабораторије за наставу биологије и 1 за научно-истраживачки рад из подручја микробиологије и генетике, 3 компјутерска центра са едукативним софтвером итд.

На факултету је укупно ангажовано преко 100 чланова наставног особља и асистената, укључујући и вањске сараднике.

Студијски одсјеци и програми на факултету

БИОЛОГИЈА – два студијска програма: Едукација у биологији и Примијењена биологија

ФИЗИКА – два студијска програма: Едукација у физици и Примијењена физика

ГЕОГРАФИЈА – један студијски програм: Географија

ХЕМИЈА – два студијска програма: Едукација у хемија и Примијењена хемија

МАТЕМАТИКА – два студијска програма: Едукација у математици и Примијењена математика

 

 

Универзитетска 4, 75000 Тузла, Босна и Херцеговина

Централа: +387 (0)35 320 860

Студентска служба: +387 (0)35 320 864

stpmf@untz.b

 pmf@untz.ba

http://pmf.untz.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post