Рударско геолошки грађевински факултет Универзитет у Тузли

Рударско-геолошко-грађевински факултет је за 6 деценија свог постојања прошао кроз више развојних фаза континуираног мијењања и усавршавања организационих и садржајних форми. Његов ембрион је Средња техничка школа у Тузли која 1958. године прераста у Вишу, а 1960. године, на захтјев рударске привреде Босне и Херцеговине и Првог конгреса рудара Југославије, оснива се Рударски факултет у Тузли при Универзитету у Сарајеву. Крајем 1976 године Рударско-геолошки факултет постаје члан Универзитета у Тузли који је основан исте године.

Наставно-научна дјелатност на Рударско-геолошком факултету изводи се у кабинетима, учионицама и лабораторијама, а дио практичне наставе и вјежби организује се у рудницима и код компанија које имају потписам Споразум о сарадњи са Факултетом. Рударско-геолошки факултет издаје часопис „Научно-стручни часопис Рударско Геолошко Грађевинског факултета Универзитета у Тузли Сциентифиц – Профессионал Јоурнал оф Фацултy оф Мининг, Геологy анд Цивил Енгинееринг“.

Факултет је пролазио кроз различите развојне фазе, али је увијек био за формирање одсјека и смјерова, који су давали нове профиле инжењера за нове развојне потребе привреде. Оснивањем Грађевинског одсјека 1998/99. академске године прераста у Рударско-геолошко-грађевински факултет. Одсјек за Бушотинску експлоатацију минералних сировина основан је 2000/2001., а одсјек Сигурност и помоћ 2004/2005. академске године, тако да је данас научна и наставна дјелатност Рударско-геолошко-грађевинског факултета организована у сва три циклуса студија и кроз пет студијских одсјека:

  • Рударски,
  • Геолошки,
  • Грађевински,
  • Бушотинска експлоатација минералних сировина и
  • Сигурност и помоћ.

У наставном процесу тренутно учествује 47 наставника и сарадника стално запослених на Факултету, као и већи број истакнутих стручњака из праксе. Многи наставници и сарадници веома су активни чланови струковних организација. Три наставника изабрана су у редовне чланове Академије наука и умјетности Босне и Херцеговине. На Факултету је до данас дипломирало 3557 студената, одбрањено 445 магистарских радова и 152 докторске тезе.

Како се уписати?

Право учешћа на Конкурсу имају кандидати држављани БиХ, страни држављани и лица бездржављанства с завршеном средњом школом у четверогодишњем трајању у БиХ, као и кандидати који су средњу школу завршили изван БиХ, а за које је након поступка нострификације, односно еквиваленције, утврђено да имају завршено одговарајуће средње образовање. Право учешћа на Конкурсу имају и кандидати с завршеном

средњом стручном школом, уколико су стекли допунско образовање из опћеобразовних предмета у гимназији или средној техничкој и сродној школи.

Предмети који се бодују по појединачним критеријима (за студијске програме: Бушотинска експлоатација минералних сировина, Геологија, Рударство, Сигурност и помоћ) су: математика, физика и хемија. Пријемни испит је тест из предмета математика.

Предмет који се бодује по појединачним критеријима (за студијски програм грађевинарство) је: математика. Пријемни испит је тест из предмета математика.

 

Универзитетска 2
75 000 Тузла, Босна и Херцеговина

+387 35 320 550

http://rggf.untz.ba/

 

 

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak