Studiranje u Banja Luci

Univerzitet u Banjoj Luci: Raspisani konkursi za dodjelu studentskih stipendija

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske objavilo je  30. oktobra 2020. godine četiri konkursa za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u Republici Srpskoj i jedan konkurs za dodjelu stipendija studentima studija u inostranstvu. Studentima studija u Republici će biti dodijeljeno 1000 stipendija, dok će se studentima […]
Opširnije

Šumarski fakultet u Banja Luci

Šumarski fakultet je organizaciona jedinica Univerziteta u Banjoj Luci od 1992. godine. Odluka o promjeni sjedišta Šumarskog fakulteta u Sarajevu (br. 01-176/92), zbog ratnih dejstava, donešena je 12. 09. 1992. godine. Zahvaljujući srdačnom prihvatu i razumijevanju Rektorata Banjalučkog Univerziteta, a posebno kolega sa Ekonomskog, Pravnog, Elektrotehničkog, Tehnološkog i Mašinskog fakulteta izdvojen je neophodan prostor za […]
Opširnije

Filozofski fakultet u Banja Luci

Filozofski fakultet u Banjoj Luci osnovan je Zakonom o univerzitetu, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 12. jula 1993. godine. Prva generacija studenata Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci započela je studije akademske 1994/1995. U Banjoj Luci je 1925. počela sa radom Učiteljska škola, a 1950. Viša pedagoška škola, koja je 1969. prerasla u Pedagošku […]
Opširnije

Filološki fakultet u Banja Luci

Ko smo, gdje se nalazimo i koliko dugo postojimo? Filološki fakultet jedan je od 17 fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, čija je osnovna djelatnost nastavno-naučni i naučnoistraživački rad i organizovanje akademskih studija jezika, književnosti i kulture na sva tri ciklusa (osnovne, master i doktorske studije). Filološki fakultet osnovan je 2009. godine i nastao je izdvajanjem […]
Opširnije

Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka

Panevropski univerzitet “APEIRON” svoju misiju zasniva na pretpostavkama da se društva u regionu jugoistočne i istočne Evrope, nalaze u procesu promjena, reformi i tranzicije prema građanskom demokratskom društvu, kojeg karakterišu parlamentarni pluralizam, pravna država,  vladavina zakonitosti i tržišna privreda sa dominacijom privatnog vlasništva, te da je u vremenu tranzicije potrebno novo duboko znanje, novi pogled […]
Opširnije

Fakultet političkih nauka u Banja Luci

Kao jedna od 18 članica najvećeg univerziteta u Republici Srpskoj, Fakultet političkih nauka osnovan je 27. 03. 2009. godine izdvajanjem i objedinjavanjem četiri studijska programa prvog ciklusa studija, koji su prethodno djelovali u sastavu Filozofskog fakulteta kao trogodišnji kursevi od 180 ECTS bodova: studijski programi za političke nauke, žurnalistiku, sociologiju i socijalni rad. Uslijedilo je […]
Opširnije

Tehnološki fakultet u Banja Luci

Tehnološki fakultet je počeo sa radom davne školske 1963/64. godine kao Tehnološki odsjek Tehničkog fakulteta u Banjoj Luci, u okviru Univerziteta u Sarajevu. U narednom periodu, prateći kadrovske potrebe banjalučke regije, počinje intezivan razvoj Tehnološkog odsjeka u sklopu Tehničkog fakulteta. Tako je 1971/72. godine, pored već postojećeg Smjera za hemijsku preradu drveta, formiran i Biotehnološkoprehrambeni […]
Opširnije

Prirodno-matematički fakultet u Banja Luci

Prirodno-matematički fakultet osnovan je odlukom Narodne skupštine Republike Srpske 12. septembra 1996. godine. PMF je nastao izdvajanjem grupe prirodnih nauka sa Filozofskog fakulteta, a začetak je bio u Pedagoškoj akademiji, odnosno u Višoj pedagoškoj školi osnovanoj u Banjaluci 1950. godine na kojima su postojale osnovne grupe prirodnih i društvenih nauka. PMF-u je dodijeljena zgrada bivše […]
Opširnije

Pravni fakultet u Banja Luci

Pravni fakultet u današnjem vremenu sa sobom nosi i određenu težinu koja se iskazuje kvalitetom i raznovršnoću obrazovanja koje pruža. Naš Pravni fakultet je prvi fakultet za izučavanje pravne nauke u Krajini i trenutno je nosilac pravničke misli i obrazovanja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Historija prava je usko povezana sa razvojem civilizacije […]
Opširnije

Poljoprivredni fakultet u Banja Luci

Historijat Inicijativa za formiranje Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjaluci zvanično je odobrena na Naučno – nastavnom vijeću Univerziteta u Banjaluci i pokrenuta 1991 konstituisanjem Organizacionog odbora. Na sjednici Naučno – nastavnog vijeća Univerziteta koja je održana 27. 02. 1992, usvojen je Elaborat o osnivanju Poljoprivrednog fakulteta i zajedno sa Odlukom o utvrđivanju prijedloga Elaborata o […]
Opširnije