Filološki fakultet u Banja Luci

  • Početna

OPŠTI PODACI

Ko smo, gdje smo i koliko dugo postojimo?

Filološki fakultet jedan je od 17 fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, čija je osnovna djelatnost nastavno-naučni i naučnoistraživački rad i organizovanje akademskih studija jezika, književnosti i kulture na sva tri ciklusa (osnovne, master i doktorske studije).

Filološki fakultet osnovan je 2009. godine i nastao je izdvajanjem filoloških studijskih programa iz okrilja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Zgrada fakulteta nalazi u Univerzitetskom gradu na adresi Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a.

Nastavni proces i naučni rad na fakultetu odvijaju se u okviru niza naučnih oblasti. Opšte studije jezika i književnosti, srpska i strane filologije kao i kulturološke studije predstavljaju osnovne oblasti nastavnog i istraživačkog rada na Filološkom fakultetu.

Koje osnovne studijske programe nudimo?

U okviru ovih studijskih programa izučavaju se srpski, engleski, njemački, italijanski, francuski i ruski jezik. Uz njih se izučavaju i književnosti i kulture zemalja i naroda u kojima se navedeni jezici koriste kao maternji.

Na Filološkom fakultetu postoje i lektorati za češki, slovenački i kineski jezik.

U sklopu Filološkog fakulteta postoji i Centar za jezike, a Fakultet nudi i kurseve stranih jezika, koji su dostupni ne samo studentima već i svim prijateljima Univerziteta u Banjoj Luci.

Zašto je Filološki fakultet jedna od najznačajnijih obrazovnih ustanova kada je riječ o oblasti visokog obrazovanja?

Na Filološkom fakultetu stiču se vrijedna znanja iz oblasti jezika, književnosti i kulture. Obrazovanjem na jednom od naših studijskih programa studenti stiču profesorska zvanja, ali i niz kompetencija koje su im neophodne za brojne izazove u savremenom svijetu.

Osnovne profesorske kompetencije koje se stiču na našem fakultetu jesu poznavanje jezika, književnosti i kultura u okviru nacionalne i stranih filologija. Stičući ova humanistička i filološka znanja, studenti razvijaju kreativnost, komunikativnost, produktivnost, kritičku svijest kao i druge kvalitete neophodne u obrazovanju i drugim poslovima koji ih čekaju.

Misija

Misija Filološkog fakulteta u prvom redu je obrazovna i naučna. Podrazumijeva kontinuiranu nastavno-naučnu djelatnost i prenošenje filoloških znanja i vještina generacijama studenata. Fakultet, pored ostalog, omogućava ozbiljan naučnoistraživački rad i individualno usavršavanje profesora i asistenata.

Stalnim unapređivanjem nastavnog i naučnog rada, kao i organizacijom na najvišem naučnom i akademskom nivou, naš fakultet štiti i proučava nacionalne jezičke, književne i kulturne vrijednosti. Isto tako, putem studija najznačajnijih svjetskih jezika, književnosti i kultura, cilj Fakulteta je da naučno i obrazovno participira u najširem internacionalnom kontekstu.

Koje smo rezultate ostvarili do sada?

Najznačajniji rezultat nastavno-naučnog rada na Filološkom fakultetu jesu generacije studenata srpskog, engleskog, njemačkog, italijanskog, francuskog i ruskog jezika i književnosti.

Filološki fakultet pod tim nazivom postoji od 2009. godine. Međutim, većina naših studijskih programa ima znatno dužu tradiciju, jer su postojali i u okviru Filozofskog fakulteta, koji je osnovan 1994. godine.

Naši rezultati su vidljivi i u brojnim naučnim konferencijama koje se redovno održavaju na fakultetu, u samostalnoj i razgranatoj izdavačkoj djelatnosti kao i međunarodnoj saradnji sa brojnim evropskim univerzitetima.

U okviru regionalnih i evropskih projekata, za naše studente, nastavnike i saradnike ostvarena je mogućnost stipendiranja, razmjene, studijskih boravaka i usavršavanja na partnerskim univerzitetima i fakultetima. Ova mogućnost je, prije svega zahvaljujući poznavanju i izučavanju svjetskih jezika, književnosti i kultura, našem fakultetu veoma značajna i pristupačna.

Po čemu smo drugačiji?

Filološki fakultet drugačijim čine obrazovni profili naših diplomiranih studenata, specifičnosti studiranja, ali i značaj i uloga naših alumnista u današnjem društvu, kulturi i obrazovanju.

Filologija je oblast koja podrazumijeva sistematsko, nastavno i naučno izučavanje jezika, književnosti i kultura. Opšte filološke studije kao i pojedinačne nacionalne filologije doprinose da naš fakultet bude specifičan i „nešto drugačiji“ izbor za one koji žele da se posvete ovim oblastima znanja i stvaranja.

Studiranje na Filološkom fakultetu specifičnim čini širok spektar oblasti i disciplina kojima smo zajednički posvećeni. Naučni pristup učenju jezika, tumačenju književnosti, izučavanju kultura i sticanju nastavničkih i drugih kreativnih vještina, čine najvažnije aspekte, ali i specifičnosti studiranja na našem fakultetu.

Alumnisti i alumnistkinje našeg fakulteta po svom izlaznom obrazovnom profilu prije svega su profesori srpskog, engleskog, njemačkog, italijanskog, francuskog i ruskog jezika i književnosti, ali je spektar njihovih zanimanja izuzetno širok. U Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini oni danas obavljaju važne i odgovorne društvene zadatke, od prosvjetnih i kulturnih, preko naučnih i istraživačkih, do rukovodilačkih i političkih.

Vizija

Filologija na našem univerzitetu nema dugu visokoškolsku tradiciju, ali već ima značajne i vidljive rezultate. Oni se ogledaju prije svega u uspostavljanju nastavno-naučnog procesa na sva tri ciklusa studiranja ove naučne discipline (osnovni, master i doktorski studij), u uspostavljanju kvalitetnog ambijenta i preduslova za naučnoistraživački rad (biblioteka, naučne publikacije i baze, naučne konferencije), kao i u uspostavljanju međunarodne i međuuniverzitetske saradnje.

Čemu težimo?

Filološki fakultet teži da i dalje razvija uspostavljene nastavno-naučne i naučnoistraživačke kapacitete, kako bi narednim generacijama ostavio kvalitetan i funkcionalan, nacionalno odgovoran, a međunarodno priznat i umrežen sistem izučavanja filoloških studija.

 

BROŠURE I INFORMATORI:

Informator za prijemni ispit 2022/23

Vodič za brucoše

Romantistika 

Anglistika

Rusistika

 

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
78000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Telefon: + 387 (0) 51 34 01 20
Faks: + 387 (0) 51 34 01 45
E-mail: info@flf.unibl.org

Website: https://www.flf.unibl.org/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post