Medicinski fakultet u Banja Luci

Osnovan 17. marta 1978. godine rješenjem Skupštine opštine Banjaluka broj: 01-012-33/78 (Sl.gl.br.3/78), a na inicijativu Univerziteta u Banjoj Luci, da obrazuje stručnjake sa visokom stručnom spremom i stručnim nazivom doktor medicine, a prvo predavanje je održano 15. novembra 1978. godine. Nakon uspješnog rada studijskog programa Medicina i studijskog programa Stomatologija Medicinski fakultet pokreće inicijativu za osnivanje studijskog […]
Opširnije

Mašinski fakultet u Banja Luci

Mašinski fakultet se razvio iz odjeljenja Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koje je počelo sa radom školske 1971/72. godine. Nastava se izvodila na dva smjera: proizvodnom i konstrukcionom. Početkom 1975. godine, donesena je odluka o izdvajanju ovog odjeljenja iz sastava Mašinskog fakulteta iz Sarajeva i formiranju Mašinskog fakulteta u sastavu Univerziteta u Banjoj Luci. Od […]
Opširnije

Elektrotehnički fakultet u Banja Luci

Elektrotehnički fakultet u Banjaluci se razvio iz Elektrotehničkog odsjeka Tehničkog fakulteta u Banjaluci, osnovanog 1962. godine. Krajem sedamdesetih godina, i početkom osamdesetih, narasle su potrebe za inženjerima elektrotehnike i za odvajanjem Elektrotehničkog odsjeka u poseban fakultet. Zbor radnika Elekrotehničkog odsjeka Tehničkog fakulteta donio je dana 12.02.1975. godine Odluku o izdvajanju Odsjeka iz sastava Tehničkog fakulteta. […]
Opširnije

Ekonomski fakultet u Banja Luci

Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je visokoškolska institucija čija je osnovna djelatnost naučno-nastavni i naučno-istraživački rad. Ekonomski fakultet u Banjoj Luci osnovan je rješenjem Skupštine opštine Banja Luka br. 01-012/75 od 06.02.1975. godine. Fakultet se razvio iz Odjeljenja Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, koje je počelo sa radom 01.11.1974. godine. Danas, nakon usvajanja Zakona o […]
Opširnije

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet u Banja Luci

Osnivanje Arhitektonsko-građevinskog fakulteta bio je dugotrajan proces. Inicijativa za osnivanje ovog Fakulteta datira od 1980. godine. Tek u martu mjesecu 1994. godine Ministarstvo za urbanizam, stambeno-komunalne djelatnosti i građevinarstvo Republike Srpske angažovalo je radnu grupu da izradi elaborat o opravdanosti osnivanja i obezbjeđivanja uslova za rad Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Univerzitet je elaborat […]
Opširnije

Akademija umjetnosti u Banja Luci

Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci osnovana je 1998. godine rješenjem Narodne skupštine Republike Srpske broj 1-605/99 od 15.7.1999. Potreba za ovakvom jednom visokoškolskom ustanovom je bila višedecenijska i suštinska. Velika koncentracija zainteresovanih mladih ljudi za umjetničke kategorije, kao i ogroman nedostatak školovanih glumaca, slikara i muzičara, su bili dovoljan povod jednom broju profesora-umjetnika, prije […]
Opširnije

Komunikološki koledž u Banja Luci

Komunikološki koledž u Banjaluci bavi se izučavanjem ključnih oblasti društvenog komuniciranja u vremenu u kom živimo. Koledž izvodi studijske programe komunikologija, dizajn i engleski jezik. Tematske cjeline studijskog programa komunikologija su, između ostalih, odnosi s javnošću, novinarstvo i reklama. Engleski jezik, književnost i interkulturalno komuniciranje teme su studijskog programa engleski jezik. Na studijskom programu dizajn […]
Opširnije