Medicinski fakultet u Banja Luci

Naš istorijat Medicinski fakultet je osnovan 17. marta 1978. godine na inicijativu Univerziteta u Banjoj Luci, sa ciljem da obrazuje stručnjake sa visokom stručnom spremom i stručnim nazivom doktor medicine. Prvo predavanje je održano 15. novembra 1978. godine. Od tog perioda pa do danas, prateći svjetske trendove u obrazovanju, Fakultet je krenuo u smjeru pokretanja novih studijskih programa.  Pored integrisanih studijskih programa: Medicina, Dentalna medicina i Farmacija, […]
View more

Mašinski fakultet u Banja Luci

Mašinski fakultet se razvio iz odjeljenja Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koje je počelo sa radom školske 1971/72. godine. Nastava se izvodila na dva smjera: proizvodnom i konstrukcionom. Početkom 1975. godine, donesena je odluka o izdvajanju ovog odjeljenja iz sastava Mašinskog fakulteta iz Sarajeva i formiranju Mašinskog fakulteta u sastavu Univerziteta u Banjoj Luci. Od […]
View more

Elektrotehnički fakultet u Banja Luci

Elektrotehnički fakultet u Banjaluci se razvio iz Elektrotehničkog odsjeka Tehničkog fakulteta u Banjaluci, osnovanog 1962. godine. Krajem sedamdesetih godina, i početkom osamdesetih, narasle su potrebe za inženjerima elektrotehnike i za odvajanjem Elektrotehničkog odsjeka u poseban fakultet. Zbor radnika Elekrotehničkog odsjeka Tehničkog fakulteta donio je dana 12.02.1975. godine Odluku o izdvajanju Odsjeka iz sastava Tehničkog fakulteta. […]
View more

Ekonomski fakultet u Banja Luci

Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je visokoškolska institucija čija je osnovna djelatnost naučno-nastavni i naučno-istraživački rad. Ekonomski fakultet u Banjoj Luci osnovan je rješenjem Skupštine opštine Banja Luka br. 01-012/75 od 06.02.1975. godine. Fakultet se razvio iz Odjeljenja Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, koje je počelo sa radom 01.11.1974. godine. Danas, nakon usvajanja Zakona o […]
View more

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet u Banja Luci

Osnivanje Arhitektonsko-građevinskog fakulteta bio je dugotrajan proces. Inicijativa za osnivanje ovog Fakulteta datira od 1980. godine. Tek u martu mjesecu 1994. godine Ministarstvo za urbanizam, stambeno-komunalne djelatnosti i građevinarstvo Republike Srpske angažovalo je radnu grupu da izradi elaborat o opravdanosti osnivanja i obezbjeđivanja uslova za rad Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Univerzitet je elaborat […]
View more

Akademija umjetnosti u Banja Luci

Akademija umjetnosti svojom gotovo četvrt vijeka dugom tradicijom i nesumnjivim značajem, zauzima posebno mjesto među članicama Univerziteta u Banjoj Luci. Odluku o osnivanju Akademije umjetnosti donijela je Narodna skupština Republike Srpske 15. jula 1999. godine. Potreba za školovanim kadrom iz oblasti umjetnosti, nedostatak institucije na kojoj bi mladi talentovani ljudi sticali znanja i vještine iz […]
View more