Fakultet političkih nauka u Banja Luci

  • Početna

O nama

Kao jedan od 18 članica najvećeg univerziteta u Republici Srpskoj, Fakultet političkih nauka osnovan je 27. marta 2009. godine razdvajanjem i objedinjavanjem četiri studijska programa prvog ciklusa studija, koji su ranije funkcionisali u sastavu Fakulteta. filozofije kao trogodišnji kursevi od 180 ECTS bodova: programi političkih nauka, novinarstva, sociologije i socijalnog rada. Uslijedilo je uspješno relicenciranje studijskih programa u četverogodišnje studije od 240 ECTS bodova pod nazivima: političke nauke, sociologija, novinarstvo i komunikologija, socijalni rad.

Za izgradnju i afirmaciju identiteta Fakulteta političkih nauka bilo je potrebno obezbijediti odgovarajuće uslove, pa je uz podršku i pomoć predsjednika Milorada Dodika i Vlade Republike Srpske 2013. godine izgrađena prelijepa zgrada Fakulteta političkih nauka. Podignut je FPN, prvi fakultet u univerzitetskom kampusu koji se može pohvaliti da u potpunosti ispunjava bolonjske standarde, kako je istaknuto na svečanom otvaranju. U cilju poboljšanja uslova rada i kvaliteta organizacije, u novoj zgradi nalazi se veliki amfiteatar kapaciteta 250 mjesta, 13 učionica i jedna svečana sala, kao i 38 kabineta za nastavnike i saradnike. Opremljen je računarskim centrom, bibliotekom i čitaonicom sa 70 mesta, studentskom službom, salom za sastanke, fakultetskom knjižarom i skriptorom, a postoji i bife u holu Fakulteta. U fondu biblioteke FPN-a trenutno se nalazi više od 7.000 naslova. Naučne monografije, udžbenike i drugu stručnu literaturu poklonili su Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, veliki srpski izdavači poput „Službenog glasnika“ i „Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva“, a značajan deo knjiga kupljena iz vlastitih sredstava.

Drugi ciklus visokog obrazovanja, master studije na FPN-u, pokrenut je 2011. godine, a prva generacija trećeg ciklusa – doktorske studije upisana je 2017. godine. U okviru Fakulteta 2013. godine osnovan je Institut za društvena istraživanja, koji je širom otvorio vrata najboljim i najperspektivnijim diplomcima, koji su dobili priliku da učestvuju u nacionalnim, regionalnim i međunarodnim projektima, potvrde svoj lični potencijal budućih stručnjaka, asistenti u nastavi itd. Fakultet političkih nauka je od svog osnivanja do kraja 2018. godine upisao 2.017 studenata, od kojih je 1.062 uspješno završilo osnovne studije. Drugi ciklus studija upisalo je 426 studenata, od kojih je 69 magistrirala. Doktorske studije FPN-a trenutno pohađa 14 studenata.

Historija

Kao jedna od 18 članica najvećeg univerziteta u Republici Srpskoj, Fakultet političkih nauka osnovan je 27. 03. 2009. godine izdvajanjem i objedinjavanjem četiri studijska programa prvog ciklusa studija, koji su prethodno djelovali u sastavu Filozofskog fakulteta kao trogodišnji kursevi od 180 ECTS bodova: studijski programi za političke nauke, žurnalistiku, sociologiju i socijalni rad. Uslijedilo je uspješno relicenciranje studijskih programa u četvorogodišnje studije od po 240 ECTS bodova pod imenom: politikologija, sociologija, novinarstvo i komunikologija, socijalni rad.

Fakultet političkih nauka stasavao je i razvijao se u teškim uslovima kroz koje je prolazila Republika Srpska, dijeleći sudbinu cijelog društva, koje je, nakon građanskog rata u BiH, i dalje potresala politička i socijalna kriza, a postavljeni su izazovi tranzicije i globalizacije. Svijet je prolazio kroz veliku ekonomsku krizu, uslijedili su i demografski potresi, migracije i sl. Tokom prvih deset godina svoga postojanja, FPN je morao da riješi brojne probleme vlastitog rasta i razvoja – u prvom redu kadrovske i prostorne deficite. U početku se nastava odvijala u amfiteatrima i učionicama drugih fakulteta – Filozofskog, Pravnog, Filološkog i drugih, a početni nedostatak sopstvenog obrazovnog kadra upotpunjavan je angažovanjem uglednih gostujućih profesora, prvenstveno sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Uz njihovu pomoć, kao i uz postojeći nastavni kadar iz Banje Luke, stasavala je i generacija mlađih profesora i asistenata, koji su studentima prenosili praktična znanja i vještine. Danas među 65 uposlenika FPN-a radi 40 nastavnika i saradnika, među kojima su dva profesora emeritusa, osam redovnih profesora, dvanaest vanrednih profesora, deset docenata i osam asistenata.

Za izgradnju i afirmaciju identiteta Fakulteta političkih nauka bilo je neophodno obezbijediti odgovarajuće uslove, pa je uz podršku i pomoć predsjednika Milorada Dodika i Vlade Republike Srpske 2013. godine podignuta prelijepa zgrada FPN-a, prvog fakulteta u univerzitetskom kampusu koji se mogao pohvaliti da u potpunosti ispunjava bolonjske standarde, kako je istaknuto na svečanom otvaranju. Da bi se poboljšali uslovi rada i kvalitet organizacije, u novoj zgradi nalazi se veliki amfiteatar kapaciteta 250 mjesta, 13 učionica i jedna svečana sala, kao i 38 kabineta za nastavnike i saradnike. Opremljen je računarski centar, biblioteka i čitaonica sa 70 mjesta, studentska služba, sala za sastanke, fakultetska knjižara i skriptarnica, a u holu Fakulteta smješten je i bife. U bibliotečkom fondu FPN-a trenutno ima više od 7.000 naslova. Naučne monografije, udžbenike i ostalu stručnu literaturu donirali su Fakultet političkih nauka Univerzitetata u Beogradu, veliki srpski izdavači kao što su „Službeni glasnik“ i „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“, a znatan dio knjiga nabavljen je iz sopstvenih sredstava.

Prvi dekan našeg fakulteta, prof. dr Nenad Kecmanović, prilikom svečanog otvaranja novoizgrađene zgrade, naglasio je da buduću poziciju FPN-a vidi kao „intelektualno žarište“ ne samo unutar univerzitetske zajednice već i Republike Srpske i BiH. Fakultet političkih nauka zaista ima dužnost da naučno i moralno gradi ličnosti, koje su najveći kapital svake zemlje pa i Republike Srpske. Trajniji uticaj na društvo on može da postiže njegovanjem i razvijanjem kritičke svijesti, intelektualnom izvrsnošću, etičkom smjernošću novih naraštaja, kao čuvar idealizma i sudbine naroda.

Iako mnogo mlađi od istoimenih fakulteta u prestonicama država nastalih nakon raspada SFRJ, Fakultet političkih nauka u Banjoj Luci za kratko vrijeme uspio je da postane prepoznatljiv i ravnopravan takmičar u nadmetanju prema kriterijumima vrijednosti i stečenog znanja. To su prepoznali i mladi iz drugih gradova Republike Srpske, Federacije BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Crne Gore koji upisuju studije u gradu na Vrbasu. Takođe, dosadašnje iskustvo svjedoči da su brojni diplomci FPN-a uspješno nastavili stručno i naučno usavršavanje u različitim ustanovama, instuticijama, nevladinom sektoru, a mnogi su potvrdili konkurentnost na najprestižnijim univerzitetima u Evropi, gdje su bez poteškoća nastavili naučnu i stručnu nadogradnju.

Nastavnici i saradnici

Svi nastavnici i saradnici angažovani na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci dijele su u tri kategorije:

1. Nastavnici i saradnici koji su u stalnom radnom odnosu na Fakultetu političkih nauka

2. Nastavnici i saradnici koji su zaposleni na drugim fakultetima Univerziteta u Banjoj Luci

3. Gostujući nastavnici koji su angažovani na osnovu ugovora

Studijski programi

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci sastoji se od četiri studijska programa prvog ciklusa, koncipirana na osmosemestralnoj nastavi, nakon koje student stiče akademsko zvanje i 240 ECTS bodova.

1. Studijski program politikologije

2. Studijski program sociologije

3. Studijski program novinarstva i komunikologije

4. Studijski program socijalnog rada

Prvi ciklus – Novi studijski programi

  1. Političke nauke
  2. Primjenjena sociologija
  3. Novinarstvo i komunikologija
  4. Socijalni rad

Materijali za prijemni ispit

Na osnovu člana 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18), člana 86. Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Odluke Senata Univerziteta broj: 01-S-187-XLVII/18 od 31.05.2018. godine, a shodno Odluci Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1068/18 od 03.05.2018. godine o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2018/2019. godini („ Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18) i Odluci Senata Univerziteta broj: 01-S-176-XLVII/18 od 31.05.2018. godine o broju samofinansirajućih studenata, vanrednih studenata i studenata stranih državljana koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, raspisuje se

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini na javnim visokoškolskim ustanovama.

U prilogu se nalaze linkovi prema materijalima za potrebe pripreme prijemnog ispita za sva usmjerenja na Fakultetu političkih nauka, u kojima se nalaze spiskovi tema i odabrani dijelovi knjiga neophodnih za pripremu i polaganje prijemnog ispita.

Materijali za pripremu i polaganje prijemnog ispita:

1. Politikološke studije

2. Međunarodne studije

3. Novinarske studije

4. Komunikološke studije

5. Studije sociologije

6. Studije socijalnog rada (Medijacija u socijalnom radu)

7. Studije socijalnog rada (Menadžment u socijalnom sektoru)

8. Studije socijalnog rada (Socijalna politika)

9. Master javna uprava i javne politike

10. Studije socijalnog rada (Savremeni socijalni rad sa djecom i porodicom)

 

Stranica za upis

 

Adresa: Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH

Tel/faks: +387 (0)51 304 001

E-mail: info@fpn.unibl.org

Website: https://fpn.unibl.org/sr/

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post