Šumarski fakultet u Banja Luci

Šumarski fakultet je organizaciona jedinica Univerziteta u Banjoj Luci od 1992. godine.

Odluka o promjeni sjedišta Šumarskog fakulteta u Sarajevu (br. 01-176/92), zbog ratnih dejstava, donešena je 12. 09. 1992. godine. Zahvaljujući srdačnom prihvatu i razumijevanju Rektorata Banjalučkog Univerziteta, a posebno kolega sa Ekonomskog, Pravnog, Elektrotehničkog, Tehnološkog i Mašinskog fakulteta izdvojen je neophodan prostor za smještaj preseljene opreme – dokumentacije i stvoreni uslovi za početak rada Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci.

Danas Fakultet ima dobro opremljen prostor za izvođenje nastave, kao i kabinete i laboratorije. Sve ukupno je rasprostranjen na 1100 kvadratih metara. Iako ovaj prostor nije zadovoljavajući površinom, nastava na Šumarskom fakultetu se odvija bez većih problema

Misija Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci

Misija Šumarskog fakulteta u Banja Luci je posvećenost najvišim standardima u području obrazovanja i istraživanja u oblasti šumarstva. Misija je obrazovanje inženjera šumarstva o naučnim aspektima šumarstva i podsticanje njihove sposobnosti za rješavanje stručnih poslova u praktičnom i naučnom radu u oblasti šumarstva. Šumarski fakultet treba biti regionalni lider u razvoju šumarske nauke i obrazovanja.
Dugogodišnji ciljevi su osiguranje da Fakultet funkcioniše kao autonomna akademska jedinica. Misija fakulteta je stalno pretraživanje, očuvanje i širenje znanja i podsticanje kritičkog intelekta. Tolerancija i različitost moraju se poštovati. Misija Šumarskog fakulteta u Banja Luci pokriva sljedeća područja:

1. Nastava
2. Naučno-istraživački rad

Vizija Fakulteta

Vizija Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci je da postane prepoznatljiv po kvalitetu obrazovanja kadrova u oblasti šumarstva, naučno-istraživačkog rada i u promovisanju visoke etičke vrijednosti i odgovornosti prema prirodi, šumskim ekosistemima, čovjeku i društvenoj zajednici kao cjelini. Pri tome posebno Fakultet poklanja pažnju različitostima njeguje toleranciju i otvoren je za sve ljude koji prihvataju nastavni plan i program, kodeks ponašanja i etiku koju Fakultet promoviše.

KATEDRE:

Adresa: Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 75A, 78000 Banja Luka

Telefoni:

Centrala: +387 51 464 628, 464-884, 464-298
Dekanat: +387 51 460 550
Faks: +387 51 460 550

E-mail: info@sf.unibl.org

Website: http://www.sf.unibl.org/index.php/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post