Filozofski fakultet u Banja Luci

Filozofski fakultet u Banjoj Luci osnovan je Zakonom o univerzitetu, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 12. jula 1993. godine. Prva generacija studenata Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci započela je studije akademske 1994/1995.

U Banjoj Luci je 1925. počela sa radom Učiteljska škola, a 1950. Viša pedagoška škola, koja je 1969. prerasla u Pedagošku akademiju, a koja je 1994. nastavila rad kao Filozofski fakultet. Fakultet je imao deset odsjeka: 1. Srpski jezik i književnost, 2. Istorija (Istorija i latinski jezik), 3. Pedagogija, 4. Matematika i informatika, 5. Geografija (Geografija i etnologija), 6. Engleski jezik i književnost, 7. Filozofija i sociologija, 8. Psihologija, 9. Fizika i 10. Biologija.

U novembru 1994. veći broj studenata i jedan broj profesora upućen je na front, u odbranu Republike Srpske. Po uspješno obavljenom zadatku, a naročito po okončanju rata, Fakultet je kontinuirano bilježio uspjehe u svom radu i razvoju. Njegova četiri odsjeka (Geografija, Matematika, Fizika, Biologija) postala su 1996. sastavni dio novoosnovanog Prirodno-matematičkog fakulteta, a od Odsjeka za fizičko vaspitanje i sport formiran je poseban fakultet Fizičkog vaspitanja i sporta 2001. godine.

Filološki fakultet osnovan je 2009, a činilo ga je pet filoloških odsjeka koji su do tada bili organizovani u okviru Filozofskog fakulteta (Srpski jezik i književnost, Engleski jezik i književnost, Njemački jezik i književnost, Italijanski jezik i književnost i srpski jezik i književnost, i Francuski jezik i književnost). Iste godine formiran je i Fakultet političkih nauka, sa četiri studijska programa (Politikologija, Sociologija, Novinarstvo i komunikologija, i Socijalni rad).

Nakon svih promjena, na Filozofskom fakultetu danas djeluje šest studijskih programa: Filozofija, Istorija, Pedagogija, Psihologija, Učiteljski studij i Predškolsko vaspitanje. Filozofski fakultet ima oko 2.000 studenata na sva tri ciklusa studija, a na njemu je angažovano oko 80 nastavnika i saradnika.

Studijski programi:

  • Studijski program filozofije
  • Studijski program pedagogije
  • Studijski program psihologije
  • Studijski program istorije
  • Studijski program učiteljskog studija
  • Studijski program preškolskog vaspitanja

Vodič za brucoše

Info letak Ja imam stav

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 51 322 780

E-mail: info@ffunibl.org

Website: https://ff.unibl.org/

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post