Pravni fakultet u Banja Luci

Pravni fakultet u današnjem vremenu sa sobom nosi i određenu težinu koja se iskazuje kvalitetom i raznovršnoću obrazovanja koje pruža. Naš Pravni fakultet je prvi fakultet za izučavanje pravne nauke u Krajini i trenutno je nosilac pravničke misli i obrazovanja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Historija prava je usko povezana sa razvojem civilizacije i napretkom društva. Historija banjalučkog Pravnog fakulteta je usko povezana sa razvojem Banje Luke, Krajine i Republike Srpske.

Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci danas je moderna, dobro organizovana i respektabilna visokoškolska i naučna ustanova u kojoj su se školovali mnogi akademici, univerzitetski profesori, poznati i priznati pravnici, sudije, tužioci, advokati, političari, direktori velikih poslovnih sistema i druge značajne javne ličnosti.

U okruženju postoji veliki broj pravnih fakulteta. Međutim, naš fakultet se od ostalih razlikuje po specifičnom obrazovanju mladog kadra, kriterijumima zbog kojih se zna da je diploma sa Pravnog potkovana znanjem, inovacijama u nastavi i modernizacijom u koju smo stupili hrabro željni napretka i poboljšanja nastavno-naučnog procesa.

Naš Pravni fakultet je mjesto za one koji hoće da uče, ali i da se zabave učeći.

Naš Pravni fakultet je mjesto na kojem će uvijek biti jasno definisani kriterijumi, ali i na kome se insistira na tome da niko ne smije biti oštećen.

Naš Pravni fakultet je mjesto na kojem se dobija znanje i teoretskog i praktičnog karaktera.

Naš Pravni fakultet je mjesto na kojem ima mjesta za sve one koji hoće da postanu prije svega kvalitetni ljudi, a onda i pravnici.

Naš Pravni fakultet je izbor koji je dostupan svakome i mjesto u koje su dobrodošli svi koji hoće da „pošteno žive, nikoga ne vrijeđaju i svima daju ono što im pripada“.

KATEDRE:

  • Katedra za rimsko pravo i istoriju prava i države
  • Katedra za državno-pravne nauke
  • Katedra za poslovno i građansko pravo
  • Katedra za krivično pravo
  • Katedra za upravno, radno i socijalno pravo
  • Katedra za međunarodno pravo

Za buduće studente:

7 razloga zašto upisati Pravni fakultet

Priručnik za pripremu prijemnog ispita

 

Adresa:Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78000 Banja Luka

Telefon: +387 (0)51/339-001

Faks: +387 (0)51/460-602

E-mail:info@pf.unibl.org

Website: https://pf.unibl.org/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post