Upitnik profesionalnih interesa i sklonosti SŠ II

  • Početna
  • Upitnik profesionalnih interesa i sklonosti SŠ II

NAPOMENA:

Potrebno je da ispunite sva 4 upitnika – upitnik opštih pitanja, profil odluke o zanimanju, test višestruke inteligencije i uputnik profesionalnih interesa i sklonosti. (Ukoliko ste osnovna škola ispunjavate samo OŠ, a ukoliko ste srednja škola samo SŠ)

UPUTA:

Pred vama se nalazi upitnik o vašim interesima i sklonostima sastavljen od tri dijela. Nakon što odgovorite na sva pitanja,vratite se na početak upitnika i saberite bodove koje ste dali na pojedinim blokovima pitanja, te rezultat sabiranja upišite pored slova ispod svakog bloka.. U svakom dijelu upitnika dobićete 6 rezultata. Na kraju upitnika nalazi se tabela sa tri reda koja se odnose na tri dijela upitnika i 6 kolona koje se odnose na rezultate upisane za pojedina slova. Prepišite vaše rezultate, saberite ih po kolonama i odredite dva slova slova ispod kojih imate nejveće rezultate. Slovo sa najvećim rezultatom su vaši najviše izraženi interesi, a slovo sa drugim najvećim rezultatom su vaši drugi najviše izraženi interesi.

Aktivnosti – U ovom dijelu upitnika data je lista tvrdnji koje opisuju vještine, sposobnosti ili osobine. Pažljivo pročitaj svaku tvrdnju i na skali od 1 do 5 označi koliko se odnosi na tebe.

Interesi – U ovom dijelu upitnika data je lista aktivnosti važnih za pojedina zanimanja. Kojim aktivnostima bi se ti volio baviti? Pažljivo pročitaj svaku rečenicu i na skali od 1 do 5 označite koliko se odnosi na tebe.

Zanimanja – U ovom dijelu upitnika navedena su neki poslovi. Molim te da označiš koliko ti se navedeni poslovi sviđaju ili te privlače, odnosno koliko ti se ne sviđaju ili te ne privlače.