Студирање у Бања Луци

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА 2024. ГОДИНЕ

  ПОСЈЕТИТЕ НАС НА 6. САЈМУ ОБРАЗОВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА !   ДАТУМ ОДРЖАВАЊА : 28. МАРТ 2024. ГОДИНЕ ВРИЈЕМЕ: 11:00 –  17:00 МЈЕСТО: ГРАДСКИ ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР БРЧКО ДИСТРИКТ БИХ
View more

Универзитет у Бањој Луци: Расписани конкурси за додјелу студентских стипендија

Министарство научног и технолошког развоја, високог образовања и информационог друштва Републике Српске расписало је 30. октобра 2020. године четири конкурса за доделу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија у Републици Српској и један конкурс за доделу стипендија студентима који студирају у иностранству. Студенти студија у Републици биће награђени са 1000 стипендија, док ће […]
View more

Шумарски факултет у Бања Луци

ИСТОРИЈА Шумарски факултет је организациона јединица Универзитета у Бањој Луци од 1992. године. Одлука о промјени сједишта Шумарског факултета у Сарајеву (бр. 01-176/92), због ратних дејстава, донесена је 12.09.1992. Захваљујући топлом пријему и разумијевању Ректората Универзитета у Бањој Луци, а посебно колега са Економског, Правног, Електротехничког, Технолошког и Машинског факултета, издвојен је неопходан простор за […]
View more

Филозофски факултет у Бања Луци

Историја факултета Филозофски факултет у Бањој Луци основан је Законом о универзитету, који је Народна скуп­штина Републике Српске усвојила 12. јула 1993. године. Од те од­луке Народне скупштине, па до 1. октобра 1994. године, у веома сложеним ратним околностима, извршене су припреме за почетак рада Факултета. Прва генерација студената Филозофског факултета у Бањој Луци започела […]
View more

Филолошки факултет у Бања Луци

ОПШТИ ПОДАЦИ Ко смо, гдје се налазимо и колико дуго постојимо? Филолошки факултет један је од 17 факултета Универзитета у Бањој Луци, чија је основна дјелатност наставно-научни и научноистраживачки рад и организовање академских студија језика, књижевности и културе на сва три циклуса (основне, мастер и докторске студије). Филолошки факултет основан је 2009. године и настао […]
View more

Паневропски универзитет Апеирон Бања Лука

О УНИВЕРЗИТЕТУ „Универзитет европских знања“ / „Универзитет којем вјерујемо“ Паневропски универзитет „АПЕИРОН“ је образовно-научна установа која у оквиру матичне дјелатности високог образовања, самостално и/или у сарадњи са иностраним партнерима изводи основне академске студије првог циклуса, специјалистичке и мастер студије другог циклуса и докторске студије трећег циклуса, програми цјеложивотног учења (доживотно учење) и стално стручно усавршавање. […]
View more

Факултет политичких наука у Бања Луци

О нама Као једна од 18 чланица највећег универзитета у Републици Српској, Факултет политичких наука основан је 27. 03. 2009. године издвајањем и обједињавањем четири студијска програма првог циклуса студија, који су претходно дјеловали у саставу Филозофског факултета као трогодишњи курсеви од 180 ЕЦТС бодова: студијски програми за политичке науке, журналистику, социологију и социјални рад. […]
View more

Технолошки факултет у Бања Луци

ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ Технолошки факултет је почео са радом давне школске 1963/64. године као Технолошки одсјек Техничког факултета у Бањој Луци, у оквиру Универзитета у Сарајеву. У наредном периоду, пратећи кадровске потребе бањалучке регије, почиње интезиван развој Технолошког одсјека у склопу Техничког факултета. Тако је 1971/72. године, поред већ постојећег Смјера за хемијску прераду дрвета, формиран […]
View more

Природно-математички факултет у Бања Луци

ИСТОРИЈА Природно-математички факултет основан је одлуком Народне скупштине Републике Српске 12. септембра 1996. године. ПМФ је настао издвајањем групе природних наука са Филозофског факултета, а зачетак је био у Педагошкој академији, односно у Вишој педагошкој школи основаној у Бањалуци 1950. године на којима су постојале основне групе природних и друштвених наука. ПМФ-у је додијељена зграда […]
View more

Правни факултет у Бања Луци

Правни факултет Правни факултет у данашњем времену са собом носи и одређену тежину која се исказује квалитетом и разновршноћу образовања које пружа. Наш Правни факултет је први факултет за изучавање правне науке у Крајини и тренутно је носилац правничке мисли и образовања у Републици Српској и Босни и Херцеговини. Историја права је уско повезана са […]
View more