Prirodno-matematički fakultet u Banja Luci

Prirodno-matematički fakultet osnovan je odlukom Narodne skupštine Republike Srpske 12. septembra 1996. godine. PMF je nastao izdvajanjem grupe prirodnih nauka sa Filozofskog fakulteta, a začetak je bio u Pedagoškoj akademiji, odnosno u Višoj pedagoškoj školi osnovanoj u Banjaluci 1950. godine na kojima su postojale osnovne grupe prirodnih i društvenih nauka.

PMF-u je dodijeljena zgrada bivše učiteljske škole u Ulici Mladena Stojanovića br. 2., upisano je 287 redovnih i 389 vanrednih studenata, a nastava je počela 7. oktobra 1996. godine.

Studijski programi:

Prirodno-matematički fakultet,
Mladena Stojanovića 2, Banja Luka
Tel./faks: +387/51/319-142

E-mail: dekan@pmf.unibl.org

Website: http://unibl.org/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post