Poljoprivredni fakultet u Banja Luci

  • Početna

Historija

Osnivanju Poljoprivrednog fakulteta prethodio je razvoj nekoliko naučnih i obrazovnih institucija iz oblasti poljoprivrede. Najprije je odlukom Vlade Republike Bosne i Hercegovine (1947.) u Banjoj Luci osnovan Poljoprivredni institut, koji je 1996. godine prerastao u Poljoprivredni institut Republike Srpske. Zatim je posebnim zakonom 1960. godine osnovana Viša poljoprivredna škola), a počela je sa radom 1961. godine. Prestala je sa radom školske 1972/1973. godine

Na sjednici Naučno-nastavnog vijeća Univerziteta u Banjoj Luci, održanoj 27. februara 1992. godine, usvojen je Elaborat o osnivanju Poljoprivrednog fakulteta i, uz Odluku o utvrđivanju prijedloga Elaborata o društveno -ekonomska opravdanost osnivanja Poljoprivrednog fakulteta, upućena je Skupštini SR Bosne i Hercegovine na usvajanje. Zatim je obnovljena procedura uspostavljanja na osnovu Ustava i Ustavnog zakona za provođenje Ustava Srpske Republike Bosne i Hercegovine. U avgustu 1992. godine imenovana je Komisija registrara i donesena odluka o njenom osnivanju, a prof. dr Petar Durman. Poljoprivredni fakultet počeo je sa radom 10. oktobra 1992. godine u zgradi bivše Više poljoprivredne škole.

Inicijativu za osnivanje Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci zvanično je odobrilo Naučno-nastavno vijeće Univerziteta u Banjoj Luci i pokrenuto 1991. godine konstituisanjem Organizacionog odbora. Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Univerziteta održanoj 27. februara 1992. godine usvojen je Elaborat o osnivanju Poljoprivrednog fakulteta i, uz Odluku o utvrđivanju prijedloga Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti izgradnje Poljoprivrednog fakulteta. osnivanja Poljoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci, proslijeđen je Skupštini SRBiH na usvajanje. Procedura uspostavljanja je obnovljena na osnovu Ustava i Ustavnog zakona za implementaciju Ustava Srpske Republike Bosne i Hercegovine. U avgustu 1992. godine imenovana je Komisija matičara Poljoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci i donesena odluka o osnivanju Fakulteta, kojom je imenovan prof. dr Petar Durman.

Fakultet je počeo sa radom 10. oktobra 1992. godine u zgradi bivše Više poljoprivredne škole u Banjoj Luci. Od osnivanja do 1999. godine na Fakultetu se odvijala nastava opšteg usmjerenja, nakon čega su nastala tri nova smjera: poljoprivreda, voćarstvo i vinogradarstvo i stočarstvo. Nakon šest godina formirana su tri studijska programa: Stočarska proizvodnja, Biljna proizvodnja i Agrarna privreda i ruralni razvoj. Od školske 2006/2007. godine, fakultet organizuje nastavu po principima Bolonjskog procesa sa tri studijska programa i šest specijalizacija. Fakultet izvodi master studije, drugi ciklus studija – magistarske i doktorske studije – treći ciklus studija. Fakultet je kadrovski i infrastrukturno potpuno opremljen i samostalan u naučnom i nastavnom procesu.

Misija

Od svog osnivanja do danas, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je posvećen svojoj osnovnoj misiji: uspostavljanju najviših akademskih standarda i obezbjeđivanju sticanja znanja i vještina u skladu sa potrebama društva i projektovanim društvenim razvojem; da nastavnim sadržajem i primjenom savremenih metoda obrazovanja povezanih sa naučnoistraživačkim procesom obrazuje mlade i kvalitetne stručnjake iz oblasti poljoprivredne struke i nauke, koji će svojim znanjem i radom pomoći razvoju poljoprivrede kao strateške grane Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, u skladu sa savremenim evropskim trendovima održivog razvoja Fakultet je u cilju ostvarivanja svoje misije permanentno posvećen unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja kroz naučnoistraživački rad , tehnološki razvoj i razvoj inovativnog pristupa, te uključivanje u jedinstveno evropsko područje visokog obrazovanja i evropski istraživački prostor.i stručni kadar Fakultet će doprinijeti:

  • razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije;
  • ruralni razvoj Republike Srpske i BiH;
  • održivi ekonomski i regionalni razvoj.

Vizija

Osnovna vizija Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci je uspostavljanje modernog sistema visokog obrazovanja, kompatibilnog sa odgovarajućim fakultetima u zemljama regiona i članicama EU, u kojem je istraživački pristup osnova za sticanje novih znanje. Poljoprivredni fakultet, sa svojih šest instituta, je glavni nosilac naučno-istraživačkog i tehnološkog razvoja u oblasti poljoprivrednih nauka u Republici Srpskoj. Kao najznačajnija visokoškolska ustanova u oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci ima vodeću ulogu u razvoju obrazovanja i nauke u Republici Srpskoj i BiH. Poljoprivredni fakultet je moderna, obrazovna, visokoškolska ustanova, prepoznatljiva po svojim obrazovnim, naučnim i istraživačkim stručnim dostignućima u oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane. Ova institucija će osposobljavati mlade stručnjake, diplomirane inženjere poljoprivrede različitih profila koji će unaprijediti poljoprivredu Republike Srpske i BiH i ravnopravno prihvatiti konkurenciju i izazove iz regiona i šireg evropskog prostora.

To uključuje elemente kontinuiranog održivog unapređenja obrazovanja, naučnoistraživačkog i stručnog rada na svim nivoima. Konstantno je moguće unapređivati ​​nastavne vještine nastavnika i saradnika i postepeno i održivo unapređivati ​​stručnost i vještine studenata. Za to je neophodna mobilnost studenata i nastavnika, kako bi se osposobili za ravnopravno učešće u evropskom prostoru obrazovanja i istraživanja, što je dugoročna vizija Fakulteta.
Vizija Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci je dostizanje najviših nivoa izvrsnosti i partnerstva sa privrednim organizacijama u Republici Srpskoj, BiH i regionu, usvajajući pozitivne trendove inovativnih pristupa obrazovanju i istraživanju.

Odsjeci na Poljoprivrednom fakultetu:

I ciklus studija:

Biljna proizvodnja

Animalna proizvodnja

Agrarna ekonomija i ruralni razvoj

II ciklus studija:

Biljne nauke

Animalne nauke

Agrarna ekonomija i ruralni razvoj

III ciklus studija:

Poljoprivredne nauke

U sklopu fakulteta se nalaze i:

Laboratorije Fakulteta

Institut za ratarstvo

Institut za stočarstvo

Institut za reprodukciju domaćih životinja

Institut za hortikulturu

Institut za ekonomiku poljoprivrede i ruralni razvoj

Institut za agroekologiju i zemljište

Eksperimentalno-edukativni centar

 

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka

Telefon: +387 51 330 901

Faks: +387 51 312 580

Website: https://agro.unibl.org/

E-mail: info@unibl.org

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post