Пољопривредни факултет у Бањој Луци

Историјат Оснивању Пољопривредног факултета претходио је развој више научних и образовних институција из области пољопривреде. Прво, одлуком Владе НР Босне и Херцеговине (1947) у Бањој Луци формиран је Пољопривредни завод, који је 1996. прерастао у Пољопривредни институт Републике Српске. Затим, Виша пољопривредна школа основана је посебним законом1960), а почела је са радом 1961. године. Престала […]
View more

Медицински факултет у Бања Луци

Основан 17. марта 1978. године рјешењем Скупштине општине Бањалука број: 01-012-33/78 (Сл.гл.бр.3/78), а на иницијативу Универзитета у Бањој Луци, да образује стручњаке са високом стручном спремом и стручним називом доктор медицине, а прво предавање је одржано 15. новембра 1978. године. Након успјешног рада студијског програма Медицина и студијског програма Стоматологија Медицински факултет покреће иницијативу за оснивање студијског […]
View more

Машински факултет у Бања Луци

Машински факултет се развио из одјељења Машинског факултета Универзитета у Сарајеву, које је почело са радом школске 1971/72. године. Настава се изводила на два смјера: производном и конструкционом. Почетком 1975. године, донесена је одлука о издвајању овог одјељења из састава Машинског факултета из Сарајева и формирању Машинског факултета у саставу Универзитета у Бањој Луци. Од […]
View more

Електротехнички факултет у Бања Луци

Електротехнички факултет у Бањалуци се развио из Електротехничког одсјека Техничког факултета у Бањалуци, основаног 1962. године. Крајем седамдесетих година, и почетком осамдесетих, нарасле су потребе за инжењерима електротехнике и за одвајањем Електротехничког одсјека у посебан факултет. Збор радника Елекротехничког одсјека Техничког факултета донио је дана 12.02.1975. године Одлуку о издвајању Одсјека из састава Техничког факултета. […]
View more

Економски факултет у Бања Луци

Економски факултет Универзитета у Бањој Луци је високошколска институција чија је основна дјелатност научно-наставни и научно-истраживачки рад. Економски факултет у Бањој Луци основан је рјешењем Скупштине општине Бања Лука бр. 01-012/75 од 06.02.1975. године. Факултет се развио из Одјељења Економског факултета у Сарајеву, које је почело са радом 01.11.1974. године. Данас, након усвајања Закона о […]
View more

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет у Бања Луци

Оснивање Архитектонско-грађевинског факултета био је дуг процес. Иницијатива за оснивање овог факултета датира још од 1980. године. Тек у ожујку 1994. Министарство урбанизма, стамбено-комуналне дјелатности и градитељства Републике Српске ангажирало је радну скупину за израду елабората о оправданости оснивања и осигуравања увјета за рад Архитектонско-грађевинског факултета Свеучилишта. из Бања Луке. Свеучилиште је прихватило студију и […]
View more

Академија умјетности у Бања Луци

Академија умјетности својом готово четврт вијека дугом традицијом и несумњивим значајем, заузима посебно мјесто међу чланицама Универзитета у Бањој Луци. Одлуку о оснивању Академије умјетности донијела је Народна скупштина Републике Српске 15. јула 1999. године. Потреба за школованим кадром из области умјетности, недостатак институције на којој би млади талентовани људи стицали знања и вјештине из […]
View more

Комуниколошки колеџ у Бања Луци

Комуниколошки колеџ у Бањалуци бави се изучавањем кључних области друштвеног комуницирања у времену у ком живимо. Колеџ изводи студијске програме комуникологија, дизајн и енглески језик. Тематске цјелине студијског програма комуникологија су, између осталих, односи с јавношћу, новинарство и реклама. Енглески језик, књижевност и интеркултурално комуницирање теме су студијског програма енглески језик. На студијском програму дизајн […]
View more