Природно-математички факултет у Бања Луци

  • Почетна

ИСТОРИЈА

Природно-математички факултет основан је одлуком Народне скупштине Републике Српске 12. септембра 1996. године. ПМФ је настао издвајањем групе природних наука са Филозофског факултета, а зачетак је био у Педагошкој академији, односно у Вишој педагошкој школи основаној у Бањалуци 1950. године на којима су постојале основне групе природних и друштвених наука.

ПМФ-у је додијељена зграда бивше учитељске школе у Улици Младена Стојановића бр. 2., уписано је 287 редовних и 389 ванредних студената, а настава је почела 7. октобра 1996. године.

Декани су били проф. др Здравко Маријанац и проф. др Рајко Гњато, а сада је декан проф. др Горан Трбић.

КАТЕДРЕ ПМФ-А

Биологија

Катедра за зоологију, еволуцију и генетику

Катедра за микробиологију и биологију ћелије

Катедра биохемију и молекуларну биологију

 

Географија

1. Катедра за физичку географију и геологију
2. Катедра за друштвену географију и демографију
3. Катедра за регионалну географију
4. Катедра за ГИС и картографију

Екологија и заштита животне средине

Катедра за заштиту животне средине

Катедра за екологију

 


Математика и информатика


Просторно планирање


Техничко васпитање и информатика

Физика

Катедра за експерименталну физику

Катедра за теоријску физику

Катедра за општу физику

Хемија

Катедра за аналитичку хемију

Катедра за неорганску хемију

Катедра за органску хемију

Катедра за физичку хемију

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У АКАДЕМСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

Расписан је конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2022/2023. години на Универзитету у Бањој Луци.

Пријављивање кандидата за упис у прву годину првог циклуса студија на свим чланицама Универзитета у Бањој Луци могуће је сваког радног дана од 20. до 24. јуна 2022. године.

Полагање пријемног испита обавиће се 27. јуна 2022. године са почетком у 9.00 часова. Пријемни испит на Медицинском факултету почиње у 14.00 часова. Објављивање резултата конкурса је 29. јуна 2022. године до 14.00 часова. Упис примљених кандидата почиње 4. јула, а завршава се 8. јула 2022. године. ВИШЕ…

УПЛАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

ЛИНКОВИ ЗА СТУДЕНТЕ:

ПРИЈЕМНИ – ПРИМЈЕРИ/ПИТАЊА

1. Биологија.

2. Екологија и заштита животне средине

3. Географија питања

4. Физика

5. Математика и информатика

6. Просторно планирање

7. Техничко васпитање и информатика математика (све године) и физика (све године)

8. Хемија

КОНТАКТ

Природно-математички факултет,
Младена Стојановића 2, Бања Лука
Тел./факс: +387/51/319-142
пон-пет 08-16

ДЕКАН

др Трбић Горан, редовни професор: dekan@pmf.unibl.org

РУКОВОДИОЦИ СТУДИЈСКИХПРОГРАМА

Биологија – др Биљана Лубарда, ванредни професор, biljana.lubarda@pmf.unibl.org

Физика – др Сњежана Дупљанин snjezana.dupljanin@pmf.unibl.org, docent

Географија – др Александра Петрашевић, ванредни професор, aleksandra.petrasevic@pmf.unibl.org,

Хемија – др Милица Балабан, ванредни професор milica.balaban@pmf.unibl.org

Математика-Информатика – др Драган Матић, ванредни професор, dragan.matic@pmf.unibl.org

Екологија и заштита животне средине – др Драгојла Голуб, dragojla.golub@pmf.unibl.org

Просторно планирање – доц. др Неда Живак,  neda.zivak@pmf.unibl.org

Техничко васпитање и информатика – др Радослав Декић, ванредни професор, radoslav.dekic@pmf.unibl.org.

СЕКРЕТАР ФАКУЛТЕТА

Бранка Трнинић, дипломирани правник branka.trninic@pmf.unibl.org

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

Предраг Буха, studentska.sluzba@pmf.unibl.org,

051/304-722

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post