Факултет политичких наука у Бања Луци

О нама

Као једна од 18 чланица највећег универзитета у Републици Српској, Факултет политичких наука основан је 27. 03. 2009. године издвајањем и обједињавањем четири студијска програма првог циклуса студија, који су претходно дјеловали у саставу Филозофског факултета као трогодишњи курсеви од 180 ЕЦТС бодова: студијски програми за политичке науке, журналистику, социологију и социјални рад. Услиједило је успјешно релиценцирање студијских програма у четворогодишње студије од по 240 ЕЦТС бодова под именом: политикологија, социологија, новинарство и комуникологија, социјални рад.

За изградњу и афирмацију идентитета Факултета политичких наука било је неопходно обезбиједити одговарајуће услове, па је уз подршку и помоћ предсједника Милорада Додика и Владе Републике Српске 2013. године подигнута прелијепа зграда ФПН-а, првог факултета у универзитетском кампусу који се могао похвалити да у потпуности испуњава болоњске стандарде, како је истакнуто на свечаном отварању. Да би се побољшали услови рада и квалитет организације, у новој згради налази се велики амфитеатар капацитета 250 мјеста, 13 учионица и једна свечана сала, као и 38 кабинета за наставнике и сараднике. Опремљен је рачунарски центар, библиотека и читаоница са 70 мјеста, студентска служба, сала за састанке, факултетска књижара и скриптарница, а у холу Факултета смјештен је и бифе. У библиотечком фонду ФПН-а тренутно има више од 7.000 наслова. Научне монографије, уџбенике и осталу стручну литературу донирали су Факултет политичких наука Универзитетата у Београду, велики српски издавачи као што су „Службени гласник“ и „Завод за уџбенике и наставна средства“, а знатан дио књига набављен је из сопствених средстава.

Други циклус високошколског образовања, мастер студиј на ФПН-у, покренут је 2011. године, а прва генерација на трећем циклусу – докторским студијама, уписана је 2017. године. У саставу Факултета 2013. године основан је Институт за друштвена истраживања, чиме су широм отворена врата најбољим и најперспективнијим дипломцима, који су добили могућност да учествују у националним, регионалним и међународним пројектима, потврђују личне потенцијале као будући стручњаци, сарадници у настави и сл. Факултет политичких наука од оснивања до краја 2018. године уписало је 2.017 студената, а њих 1.062 успјешно је завршило основне студије. Други циклус студија уписало је 426 студената, од којих је 69 стекло мастер дипломе. Докторске студије ФПН-а тренутно похађа 14 студената.

Историјат

 

Као једна од 18 чланица највећег универзитета у Републици Српској, Факултет политичких наука основан је 27. 03. 2009. године издвајањем и обједињавањем четири студијска програма првог циклуса студија, који су претходно дјеловали у саставу Филозофског факултета као трогодишњи курсеви од 180 ЕЦТС бодова: студијски програми за политичке науке, журналистику, социологију и социјални рад. Услиједило је успјешно релиценцирање студијских програма у четворогодишње студије од по 240 ЕЦТС бодова под именом: политикологија, социологија, новинарство и комуникологија, социјални рад.

Факултет политичких наука стасавао је и развијао се у тешким условима кроз које је пролазила Република Српска, дијелећи судбину цијелог друштва, које је, након грађанског рата у БиХ, и даље потресала политичка и социјална криза, а постављени су изазови транзиције и глобализације. Свијет је пролазио кроз велику економску кризу, услиједили су и демографски потреси, миграције и сл. Током првих десет година свога постојања, ФПН је морао да ријеши бројне проблеме властитог раста и развоја – у првом реду кадровске и просторне дефиците. У почетку се настава одвијала у амфитеатрима и учионицама других факултета – Филозофског, Правног, Филолошког и других, а почетни недостатак сопственог образовног кадра употпуњаван је ангажовањем угледних гостујућих професора, првенствено са Факултета политичких наука Универзитета у Београду. Уз њихову помоћ, као и уз постојећи наставни кадар из Бање Луке, стасавала је и генерација млађих професора и асистената, који су студентима преносили практична знања и вјештине. Данас међу 65 упосленика ФПН-а ради 40 наставника и сарадника, међу којима су два професора емеритуса, осам редовних професора, дванаест ванредних професора, десет доцената и осам асистената.

За изградњу и афирмацију идентитета Факултета политичких наука било је неопходно обезбиједити одговарајуће услове, па је уз подршку и помоћ предсједника Милорада Додика и Владе Републике Српске 2013. године подигнута прелијепа зграда ФПН-а, првог факултета у универзитетском кампусу који се могао похвалити да у потпуности испуњава болоњске стандарде, како је истакнуто на свечаном отварању. Да би се побољшали услови рада и квалитет организације, у новој згради налази се велики амфитеатар капацитета 250 мјеста, 13 учионица и једна свечана сала, као и 38 кабинета за наставнике и сараднике. Опремљен је рачунарски центар, библиотека и читаоница са 70 мјеста, студентска служба, сала за састанке, факултетска књижара и скриптарница, а у холу Факултета смјештен је и бифе. У библиотечком фонду ФПН-а тренутно има више од 7.000 наслова. Научне монографије, уџбенике и осталу стручну литературу донирали су Факултет политичких наука Универзитетата у Београду, велики српски издавачи као што су „Службени гласник“ и „Завод за уџбенике и наставна средства“, а знатан дио књига набављен је из сопствених средстава.

Први декан нашег факултета, проф. др Ненад Кецмановић, приликом свечаног отварања новоизграђене зграде, нагласио је да будућу позицију ФПН-а види као „интелектуално жариште“ не само унутар универзитетске заједнице већ и Републике Српске и БиХ. Факултет политичких наука заиста има дужност да научно и морално гради личности, које су највећи капитал сваке земље па и Републике Српске. Трајнији утицај на друштво он може да постиже његовањем и развијањем критичке свијести, интелектуалном изврсношћу, етичком смјерношћу нових нараштаја, као чувар идеализма и судбине народа.

Иако много млађи од истоимених факултета у престоницама држава насталих након распада СФРЈ, Факултет политичких наука у Бањој Луци за кратко вријеме успио је да постане препознатљив и равноправан такмичар у надметању према критеријумима вриједности и стеченог знања. То су препознали и млади из других градова Републике Српске, Федерације БиХ, Хрватске, Србије, Словеније и Црне Горе који уписују студије у граду на Врбасу. Такође, досадашње искуство свједочи да су бројни дипломци ФПН-а успјешно наставили стручно и научно усавршавање у различитим установама, инстутицијама, невладином сектору, а многи су потврдили конкурентност на најпрестижнијим универзитетима у Европи, гдје су без потешкоћа наставили научну и стручну надоградњу.

Наставници и сарадници

Сви наставници и сарадници ангажовани на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци дијеле су у три категорије:

1. Наставници и сарадници који су у сталном радном односу на Факултету политичких наука

2. Наставници и сарадници који су запослени на другим факултетима Универзитета у Бањој Луци

3. Гостујући наставници који су ангажовани на основу уговора

 

Студијски програми

Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци састоји се од четири студијска програма првог циклуса, конципирана на осмосеместралној настави, након које студент стиче академско звање и 240 ECTS бодова.

1. Студијски програм политикологије

2. Студијски програм социологије

3. Студијски програм новинарства и комуникологије

4. Студијски програм социјалног рада

Први циклус – Нови студијски програми

  1. Политичке науке
  2. Примјењена социологија
  3. Новинарство и комуникологија
  4. Социјални рад

Материјали за пријемни испит

На основу члана 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18), члана 86. Статута Универзитета у Источном Сарајеву и Одлуке Сената Универзитета број: 01-С-187-XLVII/18 од 31.05.2018. године, а сходно Одлуци Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1068/18 од 03.05.2018. године о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској 2018/2019. години („ Службени гласник Републике Српске“ број: 41/18) и Одлуци Сената Универзитета број: 01-С-176-XLVII/18 од 31.05.2018. године о броју самофинансирајућих студената, ванредних студената и студената страних држављана који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија у академској 2018/2019. години на Универзитету у Источном Сарајеву, расписује се

КОНКУРС за упис студената у прву годину првог циклуса студија и прву годину другог циклуса студија у академској 2018/2019. години на јавним високошколским установама.

У прилогу се налазе линкови према материјалима за потребе припреме пријемног испита за сва усмјерења на Факултету политичких наука, у којима се налазе спискови тема и одабрани дијелови књига неопходних за припрему и полагање пријемног испита.

Материјали за припрему и полагање пријемног испита:

1. Политиколошке студије

2. Међународне студије

3. Новинарске студије

4. Комуниколошке студије

5. Студије социологије

6. Студије социјалног рада (Медијација у социјалном раду)

7. Студије социјалног рада (Менаџмент у социјалном сектору)

8. Студије социјалног рада (Социјална политика)

9. Мастер јавна управа и јавне политике

10. Студије социјалног рада (Савремени социјални рад са дјецом и породицом)

 

Страница за упис

 

Адреса: Булевар Војводе Петра Бојовића 1A, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ

Тел/факс: +387 (0)51 304 001

Маил: info@fpn.unibl.org

Сајт: https://fpn.unibl.org/sr/

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post