Паневропски универзитет Апеирон Бања Лука

Паневропски универзитет „АПЕИРОН“ своју мисију заснива на претпоставкама да се друштва у региону југоисточне и источне Европе, налазе у процесу промјена, реформи и транзиције према грађанском демократском друштву, којег карактеришу парламентарни плурализам, правна држава,  владавина законитости и тржишна привреда са доминацијом приватног власништва, те да је у времену транзиције потребно ново дубоко знање, нови поглед на свијет и другачији приступ економији, правном систему, здравственој заштити, дисеменацији информација и стицању знања. У тим оквирима Паневропски универзитет настоји на себе преузети одговорност едукатора.

Са слоганом „Школа европских знања“, полазећи од искустава социјално и економски успјешних и технолошки развијених земаља, универзитет настоји да кроз процес студирања и практичне обуке, примјеном савремених образовних стандарда, креира кадрове едуковане у мултидисциплинарним подручјима са оперативним знањима и са фокусом на развој креативних способности студената. Наша друштвена мисија је дакле да образујемо будуће лидере способне да креирају одрживу друштвену, економску и технолошку стратегију државе, те да вреднујемо људске ресурсе који ће успјешно да квалификују младу академску генерацију да се суочи са својим грађанским и економским окружењем и изазовима будућности.

Стога се на Универзитету примјењује менторски подржан дијалог систем наставе који је осмишљен као креативна радионица наставног особља и ауторског тима са високом научном и педагошком репутацијом, експертним знањима и искуствима из праксе, способног да преузме одговорност за властите резултате и за образовање младе генерације. Образовање студената се одвија примјеном савремених стандарда у систему оцјењивања, организацији студија, дидактичким методама и наставним плановима и програмима базираним на најбољим традицијама америчких колеџа и европских универзитета уз примјену Болоњских принципа реформе европског високог школства.

Дефинисан је оптималан број обавезних предмета, а студентима је омогућена слобода самосталног одабира изборних и факултативних предмета у оквирима мултидисциплинарних студијских група, одн. паралелно стицање колатерарних знања и вјештина у оквиру струковних академија, функционалних организационих јединица и института у саставу Универзитета (као што су: Бизнис инкубациони центар, Центар за вођење каријере, Центар за односе са јавношћу, Центар за издавачку дјелатност, Спортски центар Универзитета), чиме је студентима омогућено освајање секундарних „минор“ диплома и факултативних квалификација.

Теоријска и практична знања и вјештине које студенти преузимају током студија конципирани су тако да квалификују студенте за обављање будућих послова у високотехнологизираном окружењу омогућујући студентима да развију иницијативност, предузетништво, способност психолошке евалуације и оркестрирања радних група и тимова, способност доношења одлука у дефициту времена, способност даљег цјеложивотног учења, способност фокусирања релевантних информација у окружењима информационог обиља и информационог загађења, способност процесирања више симултаних послова и вођења комплексних пројеката, те способност креативне интеграције знања и праксе из диспаратних стручних области.

Студијски програми:

  • Факултет пословне економије
  • Факултет правних наука
  • Факултет информационих технологија
  • Факултет спортских наука
  • Факултет здравствених наука
  • Факултет филолошких наука
  • Саобраћајни факултет

За будуће студенте:

Бруцошки водич

Документи потребни за упис

Школарине и остале накнаде

Адреса: Пре Крече 13, 78 102 Бања Лука

Тел: +387 (0)51 247 920

Беб: http://www.apeiron-uni.eu/

E-пошта: info@apeiron-edu.eu

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak