Филолошки факултет у Бања Луци

  • Почетна

ОПШТИ ПОДАЦИ

Ко смо, гдје се налазимо и колико дуго постојимо?

Филолошки факултет један је од 17 факултета Универзитета у Бањој Луци, чија је основна дјелатност наставно-научни и научноистраживачки рад и организовање академских студија језика, књижевности и културе на сва три циклуса (основне, мастер и докторске студије).

Филолошки факултет основан је 2009. године и настао је издвајањем филолошких студијских програма из окриља Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци. Зграда факултета налази у Универзитетском граду на адреси Булевар војводе Петра Бојовића 1а.

Наставни процес и научни рад на факултету одвијају се у оквиру низа научних области. Опште студије језика и књижевности, српска и стране филологије као и културолошке студије представљају основне области наставног и истраживачког рада на Филолошком факултету.

Које основне студијске програме нудимо?

У оквиру ових студијских програма изучавају се српски, енглески, њемачки, италијански, француски и руски језик. Уз њих се изучавају и књижевности и културе земаља и народа у којима се наведени језици користе као матерњи.

На Филолошком факултету постоје и лекторати за чешки, словеначки и кинески језик.

У склопу Филолошког факултета постоји и Центар за језике, а Факултет нуди и курсеве страних језика, који су доступни не само студентима већ и свим пријатељима Универзитета у Бањој Луци.

Зашто је Филолошки факултет једна од најзначајнијих образовних установа када је ријеч о области високог образовања?

На Филолошком факултету стичу се вриједна знања из области језика, књижевности и културе. Образовањем на једном од наших студијских програма студенти стичу професорска звања, али и низ компетенција које су им неопходне за бројне изазове у савременом свијету.

Основне професорске компетенције које се стичу на нашем факултету јесу познавање језика, књижевности и култура у оквиру националне и страних филологија. Стичући ова хуманистичка и филолошка знања, студенти развијају креативност, комуникативност, продуктивност, критичку свијест као и друге квалитете неопходне у образовању и другим пословима који их чекају.

Мисија

Мисија Филолошког факултета у првом реду је образовна и научна. Подразумијева континуирану наставно-научну дјелатност и преношење филолошких знања и вјештина генерацијама студената. Факултет, поред осталог, омогућава озбиљан научноистраживачки рад и индивидуално усавршавање професора и асистената.

Сталним унапређивањем наставног и научног рада, као и организацијом на највишем научном и академском нивоу, наш факултет штити и проучава националне језичке, књижевне и културне вриједности. Исто тако, путем студија најзначајнијих свјетских језика, књижевности и култура, циљ Факултета је да научно и образовно партиципира у најширем интернационалном контексту.

Које смо резултате остварили до сада?

Најзначајнији резултат наставно-научног рада на Филолошком факултету јесу генерације студената српског, енглеског, њемачког, италијанског, француског и руског језика и књижевности.

Филолошки факултет под тим називом постоји од 2009. године. Међутим, већина наших студијских програма има знатно дужу традицију, јер су постојали и у оквиру Филозофског факултета, који је основан 1994. године.

Наши резултати су видљиви и у бројним научним конференцијама које се редовно одржавају на факултету, у самосталној и разгранатој издавачкој дјелатности као и међународној сарадњи са бројним европским универзитетима.

У оквиру регионалних и европских пројеката, за наше студенте, наставнике и сараднике остварена је могућност стипендирања, размјене, студијских боравака и усавршавања на партнерским универзитетима и факултетима. Ова могућност је, прије свега захваљујући познавању и изучавању свјетских језика, књижевности и култура, нашем факултету веома значајна и приступачна.

По чему смо другачији?

Филолошки факултет другачијим чине образовни профили наших дипломираних студената, специфичности студирања, али и значај и улога наших алумниста у данашњем друштву, култури и образовању.

Филологија је област која подразумијева систематско, наставно и научно изучавање језика, књижевности и култура. Опште филолошке студије као и појединачне националне филологије доприносе да наш факултет буде специфичан и „нешто другачији“ избор за оне који желе да се посвете овим областима знања и стварања.

Студирање на Филолошком факултету специфичним чини широк спектар области и дисциплина којима смо заједнички посвећени. Научни приступ учењу језика, тумачењу књижевности, изучавању култура и стицању наставничких и других креативних вјештина, чине најважније аспекте, али и специфичности студирања на нашем факултету.

Алумнисти и алумнисткиње нашег факултета по свом излазном образовном профилу прије свега су професори српског, енглеског, њемачког, италијанског, француског и руског језика и књижевности, али је спектар њихових занимања изузетно широк. У Републици Српској и Босни и Херцеговини они данас обављају важне и одговорне друштвене задатке, од просвјетних и културних, преко научних и истраживачких, до руководилачких и политичких.

Визија

Филологија на нашем универзитету нема дугу високошколску традицију, али већ има значајне и видљиве резултате. Они се огледају прије свега у успостављању наставно-научног процеса на сва три циклуса студирања ове научне дисциплине (основни, мастер и докторски студиј), у успостављању квалитетног амбијента и предуслова за научноистраживачки рад (библиотека, научне публикације и базе, научне конференције), као и у успостављању међународне и међууниверзитетске сарадње.

Чему тежимо?

Филолошки факултет тежи да и даље развија успостављене наставно-научне и научноистраживачке капацитете, како би наредним генерацијама оставио квалитетан и функционалан, национално одговоран, а међународно признат и умрежен систем изучавања филолошких студија.

 

БРОШУРЕ И ИНФОРМАТОРИ:

Информатор за пријемни испит 2022/23

Водич за бруцоше

Романтистика 

Англистика

Русистика

 

Булевар Војводе Петра Бојовића 1A
78000 Бања Лука
Република Српска, Босна и Херцеговина
Телефон: + 387 (0) 51 34 01 20
Факс: + 387 (0) 51 34 01 45
Е-мејл: info@flf.unibl.org

Сајт: https://www.flf.unibl.org/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post