Author: Vermont Omladinski centar

Геодетски техничар

Трајање образовања: 4 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Опис посла: Геодетски техничари у сарадњи са инжењерима геодезије обављају анализу и мјерења терена након чега се раде планови изградње. Они обављају снимања и мјерења терена (тачке у простору, водене површине, изглед земљишта); учествују у изради планова и карте земљишта; дешифрују фотоснимке терена. Геодетски техничари […]
Прочитај више

Грађевински техничар

Трајање образовања: 4 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Опис посла: Грађевински техничари помажу грађевинским и архитектонским инжењерима у обављању свих послова везаних за изградњу објеката. Послови грађевинских техничара обухватају: учествовање у планирању, припреми, пројектовању и изградњи грађевина различитих намјена; организовање и надзирање извођења послова на градилиштима. Грађевински техничари могу радити у пројектним бироима, […]
Прочитај више

Текстилни техничар

Трајање образовања: 4 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Опис посла: Познаје теоријске основе процеса производње одјеће, Посједује знања о свим врстама текстилних влакана, Користи рачунар у процесу припреме за израду одјевних предмета, Усваја практична знања у изради одјевних предмета, процесу израде тканина, технологије предења, испитивања текстилних материјала, Познаје машине и уређаје у процесу […]
Прочитај више

Електричар

Трајање образовања: 3 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Електричар Електричари разводе електричне каблове и одржавају електричне мреже у објектима и на далеководима. Електричари производе, монтирају, контролирају и одржавају електроничке склопове, уређаје и опрему, изводе електромонтерске радове и врше потребна мјерења. Одржавају и поправљају уређаје и опрему за аудиотехнику и видеотехнику. Могу радити у […]
Прочитај више

Техничар за мехатронику

Трајање образовања: 4 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Опис посла: Нови образовни профил који омогућава праћење савремених токова науке и технологије и бит ће неопходан у савременим производним погонима. У току четворогодишњег школовање ученици стичу потребна знања и вјештине за функционално повезивање електро, машинских и информатичких технологија Након завршетка школовања ученици ће бити […]
Прочитај више

Техничар електроенергетике

Трајање образовања: 4 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Техничари електроенергетике врше: пројектовање постројења, мрежа и инсталација, трансформатора, електричних машина и опреме, проналазе и отклањају кварове, врше монтажу, подешавање и одржавање постројења , мрежа и инсталација, трансформатора, електричних машина и опреме, врши мјерења,контролу и тестирање електроенергетских постројења и уређаја Техничар електроенергетике може радити на […]
Прочитај више

Електротехничар рачунарства

Трајање образовајња: 4 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Опис послова: Познаје грађу рачунара, функције и основе рада са рутерима и осталом мрежном опремом, Врши монтажу, контролу, подешавање, тестирање и одржавање рачунарске опреме и система, Врши инсталацију системског и корисничког софтвера, Познаје основе SQL (Structured Query Language), релационих база података, објектно оријентисаног програмирања, По […]
Прочитај више

Заваривач/Варилац

Трајање образовања: 3 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Заваривач – Варилац Познаје и адекватно користи разноврсне материјале, приборе, уређаје и алате који се користе у процесу заваривања, Познаје технологију обраде и изводи поступке заваривања: Гасно заваривање и сјечење, Електролучно заваривање и сјечење, Електроотпорно заваривање, Заваривање у атмосфери заштитног гаса. Због чврстоће заварених спојева […]
Прочитај више

Аутомеханичар/Инсталатер

Трајање образовања: 3 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Аутомеханичар Образовни профил аутомеханичар омогућује ученицима да уђу у свијет мотора и аутомобила. Током трогодишњег школовања ученици се оспособљавају да врше: Сервис Одржавање моторних возила Одређивање и отклањање неисправности на возилима Растављање и састављање дијелова и склопова приликом одржавања возила Након завршетка школовања ученици су […]
Прочитај више

Машински техничар за компјутерско конструисање/Машински техничар програмер на CNC машинама

Трајање образовања: 4 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Стручне квалификације: Израђује прорачуне и техничку документацију Испитује и мјери карактеристике машинских дијелова и склопова Пројектује машинске дијелове и склопове, користи напредне софтверске алате за 3Д обликовање Израђује нове производе у било ком CAD програм Након завршеног школовања ученицима се пружа могућност: запослења (аутомобилска индустрија, […]
Прочитај више