Машински факултет у Бања Луци

  • Почетна

Машински факултет се развио из одјељења Машинског факултета Универзитета у Сарајеву, које је почело са радом школске 1971/72. године. Настава се изводила на два смјера: производном и конструкционом. Почетком 1975. године, донесена је одлука о издвајању овог одјељења из састава Машинског факултета из Сарајева и формирању Машинског факултета у саставу Универзитета у Бањој Луци.

Од 1979. године, на факултету дјелују два одсјека: производни и погонскоенергетски. Школске 1990/91. године уведени су одсјеци: Одсјек за производно машинство и Одсјек за термотехнику и моторизацију, а школске 2000/01. почиње са радом и Одсјек за заштиту на раду.

Школске 2006/07. године, извршена је нова организација студија. Сви студијски програми су организовани према тростепеном моделу (3+2+3) студија. Настава се изводи на свим студијским програмима на првом и на другом циклусу студија.

Опште информације:

Опште карактеристике студија 3+2

Опште карактеристике студија 4+1

Правила студирања на I и II циклусу студија

Правилник о завршном раду -II циклус студија

Упис 2020/21

Војводе Степе Степановића 71, 78000 Бања Лука

Студентска служба:+ 387 (0)51 433 030

Веб: http://mf.unibl.org/

Е-маил: info@mf.unibl.org

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post