Медицински факултет у Бања Луци

 • Почетна

Основан 17. марта 1978. године рјешењем Скупштине општине Бањалука број: 01-012-33/78 (Сл.гл.бр.3/78), а на иницијативу Универзитета у Бањој Луци, да образује стручњаке са високом стручном спремом и стручним називом доктор медицине, а прво предавање је одржано 15. новембра 1978. године.

Након успјешног рада студијског програма Медицина и студијског програма Стоматологија Медицински факултет покреће иницијативу за оснивање студијског програма Фармације на приједлог Универзитета у Бањој Луци. Рјешењем Министарства образовања, науке и културе Републике Српске од 17.07.1995. године број: УП-02-07/95 основан је студијски програм Фармација на Медицинском факултету у Бањој Луци за профил мастер фармације. Настава на овом студијском програму почела је школске 1995/96. године.

Медицински факултет је 2007. године започео иницијатију за оснивање студијског програма Здравствена њега, што је и остварено на основу одлуке Министарства просвјете и културе Републике Српске (дозвола за рад број 07.23/602-3900/09). Настава на овом студијском програму је почела школске 2007/2008. године. Профил за који се студенти образују гласи дипломирани медицинар здравствене његе.

У оквиру свог рада Медицински факултет организује и обавља наставни и научно-истраживачки рад за образовање и усавршавање стручњака са високом и највишом стручном спремом из области медицинских наука. Организује и обавља научно-истраживачки рад за стицање стручног степена специјалисте и научног степена магистра у области медицинских наука, те научног степена доктора медицинских наука.

Медицински факултет усавршава и развија методе научно-истраживачког рада, организује системско праћење стручних и научних достигнућа и припрема кадрове за самосталан стручни и научно-истраживачки рад. Организује и обавља стално стручно усавршавање кадрова у области здравства у оквирима савремених достигнућа у тој области, а посебно се бави подизањем и усавршавањем научно-наставног подмлатка у складу са реформом Високог образовања, те учествује у научно-истраживачким пројектима свих медицинских дисциплина. Учесник је пројекта реформе Медицинских факултета у БиХ у складу са Болоњском декларацијом и Европском реформом високог образовања.

Додипломски студији:

 • Медицина
 • Стоматологија
 • Здравствена њега
 • Фармација
 • Радиолошка технологија
 • Дентална медицина
 • Бабиштво
 • Физиотерапија
 • Медицинско лабораторијска дијагностика
 • Санитарно инжењерство

За будуће студенте:

Информације за бруцоше

Стипендије и мобилност

Водичи и документи

Саве Мркаља 14, 78000 Бања Лука
Телефон централе: 051/234-100
Факс: 051/215-454
Е-маил: info@med.unibl.org

Веб: https://med.unibl.org/sr/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post