Vermont Omladinski centar

Туристички техничар

Трајање образовања: 4 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Стручне квалификације: Послови на непосредном примању гостију и резервација Организација и продаја туристичких пакет-аранжмана, посредовање и продаја туристичких услуга, путовања, резервација и смјештаја Вођење индекса, рецепцијске плоче и хотелског дневника Организују путовања у иностранство, посредују у прибављању путних исправа и виза, обезбјеђују туристичке водиче за […]
View more

Пословно-правни техничар

Трајање образовања: 4 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Стручне квалификације: Оспособљен за послове у општим и стручним службама органа управе и локалне самоуправе Зна основне норме у пословној кореспонденцији, предузетништву, менаџменту, књиговодству, финансијема и пословном праву Посједује знања два страна језика на нивоу размјене информација из канцеларијско-административно-правних послова Обрађује пошту и ради на […]
View more

Царински техничар

Трајање образовања: 4 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Стручне квалификације: Царински техничар као овлаштени службеник државне царинске службе проводи закон и прописе на подручју царина Врши царински надзор над робом и путницима на међународним граничним прелазима Евидентира сваки значајнији увоз или извоз робе, као и промет робе и путника Провјерава путне исправе особа […]
View more

Комерцијални техничар

Трајање образовања: 4 године Број одјељења:1 Број ученика: 18 Стручне квалификације: Путем модерног, флексибилног и висококвалитетног стручно-теоријског и практичног система образовања и обуке, као и општих и личних квалификација, може одговорити потребама модерног тржишта рада Стиче знања из области робне производње, функције новца, акумулације и пласмана капитала Процјењује значај књиговодствене евиденције у евидентирању пословних догађаја […]
View more

Економски техничар – пословна информатика

Трајање образовања: 4 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Стручне квалификације: Оспособљен за послове у општим и стручним службама органа управе и локалне самоуправе Зна основне норме у пословној кореспонденцији, предузетништву, менаџменту, књиговодству, финансијама и пословном праву Посједује знања два страна језика на нивоу размјене информација из канцеларијско-административно-правних послова Обрађује пошту и ради на […]
View more

Економски техничар

Трајање образовања: 4 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Оспособљени су за обављање сложених послова на организацији рада при вођењу свих врста књиговодствених, комерцијалних, статистичко-аналитичких послова, те послова из области предузетништва, пословног права, менаџмента, финансија и банкарства, а располажу и знањима из области кореспонденције, привредне математике Имају способност културе изражавања, комуницирања и састављања пословних […]
View more

ЈУ Економска школа

О ШКОЛИ – 136 ГОДИНА ТРАДИЦИЈЕ  Крајем 19. вијека Брчко се убрзано развија, захваљујући развоју трговине постаје трговачко мјесто, економски и културни центар Босанске посавине. Да би се трговачки послови унаприједили било је потребно имати школоване кадрове спремне за све изазове тадашње трговине. Појава прве трговачке школе у Брчком, далеке 1883. године, као прве школе […]
View more