JU Ekonomska škola

Ваннаставне активности

Током школске године ученици су укључени у различите ваннаставне активности у којима испољавају своју креативност: шаховска секција, драмска секција, фолклорна секција, рецитаторска секција, новинарско-литерарна секција, библиотекарска секција, дебатна секција/клуб, историјска секција, спортске секције, музичко-ритмичка секција, фото-секција, информатичка секција, секција црвеног крста, спортске секције (одбојка, рукомет, фудбал, кошарка). Сваке године ученици и наставници, односно чланови и […]
View more

Практична настава

Практична настава у оквиру свих смјерова се реализује у школи и ван школе. Практична настава ван школе, реализује се у банкама, хотелима и другим  привредним објектима у граду. На часовима практичне наставе ученици са својим наставницима развијају и примјењују стечена теоријска знања. Посебан значај имају виртуелна предузећа за вјежбу у школи (ПЗВ), а  која су […]
View more

Конобар

Трајање образовања: 3 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Стручне квалификације: Припрема просторија и инвентара за услуживање, припрема и издавања пића у точионици, послуживање јела и пића, наплаћивање и испраћај гостију, обрачуни и предаја дневног пазара Евиденција и контрола стања инвентара и других средстава за рад Љубазност и коректан однос према гостима, комуникативност, уредност, […]
View more

Кувар

Трајање образовања: 3 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Стручне квалификације: Посједује теоријска и практична знања о сировинама које се користе у кулинарству и практична знања о изради рецептура Способан за спремање топлих и хладних предјела: супа, чорби, риба, ракова, шкољки, готових јела од свих врста меса, јела по наруџби јела са роштиља, посластица, […]
View more

Угоститељско-кулинарски техничар

Трајање образовања: 4 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Угоститељско-кулинарски техничари раде у разним врстама угоститељских објеката, углавном у затвореним и угодним просторима и то чини љепшу страну њиховог посла. Познају начин услуживања, брину о правилном услуживању и врше контролу конзумације у угоститељским објектима. Ако желите да развијете своје организаторске способности, ако сте комуникативни […]
View more

Туристички техничар

Трајање образовања: 4 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Стручне квалификације: Послови на непосредном примању гостију и резервација Организација и продаја туристичких пакет-аранжмана, посредовање и продаја туристичких услуга, путовања, резервација и смјештаја Вођење индекса, рецепцијске плоче и хотелског дневника Организују путовања у иностранство, посредују у прибављању путних исправа и виза, обезбјеђују туристичке водиче за […]
View more

Пословно-правни техничар

Трајање образовања: 4 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Стручне квалификације: Оспособљен за послове у општим и стручним службама органа управе и локалне самоуправе Зна основне норме у пословној кореспонденцији, предузетништву, менаџменту, књиговодству, финансијема и пословном праву Посједује знања два страна језика на нивоу размјене информација из канцеларијско-административно-правних послова Обрађује пошту и ради на […]
View more

Царински техничар

Трајање образовања: 4 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Стручне квалификације: Царински техничар као овлаштени службеник државне царинске службе проводи закон и прописе на подручју царина Врши царински надзор над робом и путницима на међународним граничним прелазима Евидентира сваки значајнији увоз или извоз робе, као и промет робе и путника Провјерава путне исправе особа […]
View more

Комерцијални техничар

Трајање образовања: 4 године Број одјељења:1 Број ученика: 18 Стручне квалификације: Путем модерног, флексибилног и висококвалитетног стручно-теоријског и практичног система образовања и обуке, као и општих и личних квалификација, може одговорити потребама модерног тржишта рада Стиче знања из области робне производње, функције новца, акумулације и пласмана капитала Процјењује значај књиговодствене евиденције у евидентирању пословних догађаја […]
View more

Економски техничар – пословна информатика

Трајање образовања: 4 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Стручне квалификације: Оспособљен за послове у општим и стручним службама органа управе и локалне самоуправе Зна основне норме у пословној кореспонденцији, предузетништву, менаџменту, књиговодству, финансијама и пословном праву Посједује знања два страна језика на нивоу размјене информација из канцеларијско-административно-правних послова Обрађује пошту и ради на […]
View more