Пословно-правни техничар

Трајање образовања: 4 године

Број одјељења: 1

Број ученика: 18

Стручне квалификације:

  • Оспособљен за послове у општим и стручним службама органа управе и локалне самоуправе
  • Зна основне норме у пословној кореспонденцији, предузетништву, менаџменту, књиговодству, финансијема и пословном праву
  • Посједује знања два страна језика на нивоу размјене информација из
  • канцеларијско-административно-правних послова
  • Обрађује пошту и ради на рачунару
  • Зна обављати административне послове, послове из радних односа, пише рјешења и одлуке, комуницира са странкама, зна да израђује разне евиденције и статистичке податке, ради овјере потписа, рукописа и преписа, обрађује пошту и ради на рачунару
  • Способан је за самосталан рад и рад у групи
  • У послу је тачан, ажуран, сналажљив и посебно одговоран
  • Спреман је на стално стучно усавршавање и цјеложивотно учење
  • Могућност наставка образовања на факултетима
Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak