Пословно-правни техничар

 • Почетна

Трајање образовања: 4 године

Број одјељења: 1

Број ученика: 18

Стручне квалификације:

 • Оспособљен за послове у општим и стручним службама органа управе и локалне самоуправе
 • Зна основне норме у пословној кореспонденцији, предузетништву, менаџменту, књиговодству, финансијема и пословном праву
 • Посједује знања два страна језика на нивоу размјене информација из
 • канцеларијско-административно-правних послова
 • Обрађује пошту и ради на рачунару
 • Зна обављати административне послове, послове из радних односа, пише рјешења и одлуке, комуницира са странкама, зна да израђује разне евиденције и статистичке податке, ради овјере потписа, рукописа и преписа, обрађује пошту и ради на рачунару
 • Способан је за самосталан рад и рад у групи
 • У послу је тачан, ажуран, сналажљив и посебно одговоран
 • Спреман је на стално стучно усавршавање и цјеложивотно учење
 • Могућност наставка образовања на факултетима
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post