Конобар

  • Почетна

Трајање образовања: 3 године

Број одјељења: 1

Број ученика: 18

Стручне квалификације:

  • Припрема просторија и инвентара за услуживање, припрема и издавања пића у точионици, послуживање јела и пића, наплаћивање и испраћај гостију, обрачуни и предаја дневног пазара
  • Евиденција и контрола стања инвентара и других средстава за рад
  • Љубазност и коректан однос према гостима, комуникативност, уредност,
  • Оспособљеност за обављање послова домаћина-домаћице у авиону
  • Познавање најмање два страна језика
  • Могућност наставка образовања на вишим угоститељским школама и академијама
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post