Туристички техничар

Трајање образовања: 4 године

Број одјељења: 1

Број ученика: 18

Стручне квалификације:

  • Послови на непосредном примању гостију и резервација
  • Организација и продаја туристичких пакет-аранжмана, посредовање и продаја туристичких услуга, путовања, резервација и смјештаја
  • Вођење индекса, рецепцијске плоче и хотелског дневника
  • Организују путовања у иностранство, посредују у прибављању путних исправа и виза, обезбјеђују туристичке водиче за вријеме путовања на многа туристички привлачна мјеста
  • Фактурисање и наплата пружених услуга, продаја готових туристичких аранжмана по захтјеву, конципирање програма излета, координација рада туристичких и угоститељских организација и служби
  • Вођење кореспонденције, откуп страних средстава плаћања, израда калкулација
  • Прикупљање туристичких података и обрада позиција, промоција туристичких услуга и сл.
  • Личне и друштвене квалификације – комуникативност, пословна култура, флексибилност, сарадња, одговорност
  • Могућност наставка образовања на факултетима
Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak