Економски техничар – пословна информатика

  • Почетна

Трајање образовања: 4 године

Број одјељења: 1

Број ученика: 18

Стручне квалификације:

  • Оспособљен за послове у општим и стручним службама органа управе и локалне самоуправе
  • Зна основне норме у пословној кореспонденцији, предузетништву, менаџменту, књиговодству, финансијама и пословном праву
  • Посједује знања два страна језика на нивоу размјене информација из канцеларијско-административно-правних послова
  • Обрађује пошту и ради на рачунару
  • Зна обављати административне послове, послове из радних односа, пише рјешења и одлуке, комуницира са странкама, зна да израђује разне евиденције и статистичке податке, ради овјере потписа, рукописа и преписа, обрађује пошту и ради на рачунару
  • Способан је за самосталан рад и рад у групи.
  • У послу је тачан, ажуран, сналажљив и посебно одговоран
  • Спреман је на стално стручно усавршавање и цјеложивотно учење
  • Могућност наставка образовања на факултетима
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post