Царински техничар

  • Почетна

Трајање образовања: 4 године

Број одјељења: 1

Број ученика: 18

Стручне квалификације:

  • Царински техничар као овлаштени службеник државне царинске службе проводи закон и прописе на подручју царина
  • Врши царински надзор над робом и путницима на међународним граничним прелазима
  • Евидентира сваки значајнији увоз или извоз робе, као и промет робе и путника
  • Провјерава путне исправе особа које прелазе државну границу, њихов пртљаг и превозну документацију
  • Поред завршене средње школе, цариник након практичног оспособљавања мора положити државни стручни испит. Током оспособљавања цариник се упознаје са царинским законом и законом о царинској служби, упознаје разврставање робе по царинским тарифама, царинске поступке у робном и путничком саобраћају, те царинско-управни поступак. Након успјешно положеног стручног испита, почиње радити као цариник – овлаштена службена особа.
  • Могућност наставка образовања на факултетима
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post