Практична настава у оквиру свих смјерова се реализује у школи и ван школе. Практична настава ван школе, реализује се у банкама, хотелима и другим  привредним објектима у граду.

На часовима практичне наставе ученици са својим наставницима развијају и примјењују стечена теоријска знања. Посебан значај имају виртуелна предузећа за вјежбу у школи (ПЗВ), а  која су дио програмских садржаја свих четворогодишњих занимања.

Предузеће за вјежбу – ПЗВ је иновативни, практично оријентисан метод учења који има за циљ промовисати  предузетничке вјештине – то је фирма модел у којој се промовишу процеси стварнога бизниса.

Предузеће за вјежбу је мјесто за учење путем симулације предузећа с одговарајућим организационим формама (набавка, продаја, маркетинг, рачуноводство, особље, секретаријат…)

Кључне вјештине као тимски рад, вјештине конфликт-менаџмента, флексибилност, способност савладавања стреса, доношење одлука и смисао за интеркултуралност се промовишу у симулираном свијету бизниса са стварним партнерима из земаља учесница или других земаља.

Кухиња, ресторан и помоћне просторије намијењене за практичну наставу угоститељске струке заузимају близу 700 квадратних метара опремљеног простора.

За реализацију практичне наставе ван школе склапају се уговори са угоститељским и трговачким објектима у граду. Ученици су директно укључени у све фазе рада и имају прилику да докажу своје

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak