Факултет за саобраћај и комуникације Универзитета у Сарајеву

Саобраћај и комуникације су међу најважнијим привредним гранама и основа су за развој других привредних дјелатности. Посебну улогу у управљању комплексним системима као што су саобраћајни и комуникацијски системи заузимају инжињери саобраћаја и комуникација који су оспособљени за управљање и организовање технолошких процеса у наведеним областима. У складу са потребама размјене роба и информација и […]
Прочитај више

Факултет спорта и тјелесног одгоја Универзитета у Сарајеву

Факултет спорта и тјелесног одгоја Универзитета у Сарајеву је једна од најстаријих институција ове врсте у регији. Полустољетна традиција Факултета је започела оснивањем Високе школе за физичку културу 1963. године, оријентисана на квалитет у свим видовима дјеловања. Као јавна високошколска институција која припада породици организационих јединица Универзитета у Сарајеву, Факултет са правом носи епитет лидера […]
Прочитај више

Факултет политичких наука Универзитета у Сарајеву

Факултет политичких наука је једна од 24 чланице Универзитета у Сарајеву. Званично је формиран 1961. године, настављајући традицију дотадашње Високе школе политичких наука у Сарајеву. У протеклих 50 година рада Факултет је израстао у респектабилну научну институцију. На Факултету политичких наука успјешно се проводи реформа наставно-научног процеса на темељу стандарда који су садржани у Болоњској […]
Прочитај више

Факултет за криминалистику, криминологију и сигурносне студије Универзитета у Сарајеву

Факултет криминалистичких наука основан је 1993. године, као цивилна институција, чиме је показано да се и тада слиједило савремене стандарде у формирању стручних профила за супротстављање свим видовима противправних и друштвено опасних понашања. Факултет криминалистичких наука Универзитета у Сарајеву основан је у циљу универзитетске едукације стручњака, који свој допринос у успостављању и одржавању владавине права у Босни […]
Прочитај више

Факултет исламских наука у Сарајеву

Факултет исламских наука Универзитета у Сарајеву (ФИН УНСА ) је баштиник најранијих исламских образовних установа у Босни и Херцеговини које су настале у доба османске владавине (1463.-1878.) када знатан дио домаћег становништва прима  ислам, али и високошколских исламских образовних установа које су настале у  периоду Аустро-Угарске владавине, Шеријатско-судачке школе или Мектеб-и нувваба (1887.) и Више […]
Прочитај више

Електротехнички факултет Универзитета у Сарајеву

Електротехнички факултет у Сарајеву је основан 1961. године, а прва генерација студената уписана је годину дана раније, у оквиру тад постојећег Техничког факултета у Сарајеву. Факултет је данас смјештен у простору Кампуса Универзитета у Сарајеву у објектима чија површина омогућује стандард од цца 5 м2 по студенту. За извјесне лабораторијске вјежбе Факултет користи и капацитете […]
Прочитај више

Економски факултет у Сарајеву

Економски факултет у Сарајеву (у даљем тексту Факултет) основан је 1952. године. У прву генерацију уписано је 105 редовних и 129 ванредних студената. На Факултету је до 01. 10. 2015. године дипломирало 15.771 студената на четверогодишњем студију, а двогодишњи 2.590 студената. Болоњски систем образовања је уведен 2005. године, а до 01. 10. 2015. звање бакалауреата […]
Прочитај више

Архитектонски факултет у Сарајеву

Архитектонски факултет у Сарајеву основан је 1949. год. Прошло је шест деценија од оснивања студија архитектуре, односно данашњег Архитектонског факултета у Сарајеву. Шездесет генерација студената опредијелило се за овај креативни и хумани позив и отиснуло се разним животним путевима. Било је већих и мањих промјена, промјене друштвено-економске ситуације, трансформације наставног процеса, промјена законске регулативе, промјена наставног […]
Прочитај више

Академија сценских умјетности у Сарајеву

Академија сценских умјетноси Сарајево (АСУ) је почела са радом 1981. године, када је уписала прву генерацију студената на Одсјеку за глуму. Потом је услиједило отварање Одсјека за режију (1989.), а у ратној 1994. години, покренут је и Одсјек за драматургију. Битан сегмент рада Академије остварује се на Отвореној сцени „ОБАЛА“, култном сарајевском позоришту, гдје се студенти представљају својим радовима, […]
Прочитај више

Академија ликовних умјетности у Сарајеву

Академија ликовних умјетности у Сарајеву, као високошколска установа и чланица Универзитета је основана 1972 године. Законом о њеном оснивању, донесеним исте године, утврђени су и њени основни задаци, прије свега образовање ликовних умјетника и организирање наставе за образовање натавника ликовног васпитања за основне и средње школе. Основали су је еминентни научни радници, професори, културни дјелатници. Мухамед […]
Прочитај више