Факултет спорта и тјелесног одгоја Универзитета у Сарајеву

Факултет спорта и тјелесног одгоја Универзитета у Сарајеву је једна од најстаријих институција ове врсте у регији. Полустољетна традиција Факултета је започела оснивањем Високе школе за физичку културу 1963. године, оријентисана на квалитет у свим видовима дјеловања. Као јавна високошколска институција која припада породици организационих јединица Универзитета у Сарајеву, Факултет са правом носи епитет лидера у области тјелесног одгоја, спортске едукације и научно-истраживачког рада у Босни и Херцеговини.

Факултет спорта и тјелесног одгоја је складно развијен академски колектив који према кадровским, материјалним, програмским ресурсима и квалитетима не заостаје за сличним факултетима у регији. Факултет је посвећен циљевима који подразумијевају ширење образовних и научних искустава са посебним нагласком на даљи развој знања и стицање вјештина у свим сегментима спортске дјелатности, које су друштву и његовим члановима неопходне за интелектуално и технолошко прилагођавање захтјевима средине која је у константном процесу промјена. Вриједности које промовише Факултет су: потпуна законитост и транспарентности свих видова дјелатности; стимулисање квалитета у свим сегментима рада; висока радна култура и одговорност у послу; колегијална, академска култура и атмосфера на бази уважавања реалних компетенција и објективно евалуиране референтности; отворени однос према студентским питањима и иницијативама; поштивање академских и морално-етичких принципа; отвореност за сарадњу и идеје.

Визија Факултета је бити стабилна институција са водећом улогом у области образовања, научно-истраживачког рада и подручја спорта која ће моћи одговорити свим изазовима и промјенама у академској заједници, као и онима које карактерише савремено друштво европског образовног простора.

Мисија Факултета спорта и тјелесног одгоја је заснована на заједничком дјеловању свих упосленика са циљем унапријеђења и квалитетне реализије наставних, научних, истраживачких, управљачких, административних и организационих активности. Гаранција за остварење овако дефиниране мисије су наставни кадар, оптимилна опремљеност и функционалност 8.500 м2 површине корисног учионичког, кабинетског, дворанског, лабораторијског, библиотечког и студентског простора.

 

 

Патриотске лиге 41,
Сарајево 71 000,
Босна и Херцеговина

E-пошта: dekanat@fasto.unsa.ba

Tеч: +387 33 668 768

Fакс: +387 33 211 537

Беб сајт: http://www.fasto.unsa.ba/

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak