Studiranje u Sarajevu

Internacionalni univerzitet u Sarajevu organizuje testiranje za stipendije

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) vam pruža priliku da obezbijedite stipendiju za studij na nekom od naših studijskih programa. Tokom proteklih godina više stotina srednjoškolaca iz cijele BiH i zemalja regiona se odlučilo da iskoristi pruženu priliku i da svoje obrazovanje nastavi na IUS-u. Molimo vas da tačno i pažljivo popunite elektronsku prijavu za učešće na testiranju […]
Opširnije

Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini

Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini (AUBiH) je visokoškolska institucija akreditovana u Sjedinjenim Američkim Državama i Bosni i Hercegovini. Cjelokupna nastava na dodiplomskim, postdiplomskim i doktorskim studijima odvija se na engleskom jeziku. Nastavni planovi i programi kao i pravila studiranja su usklađeni sa Američkim i Bolonjskim sistemom obrazovanja. U skladu sa misijom Univerziteta, AUBiH studentima […]
Opširnije

Internacionalni Burch Univerzitet u Sarajevu

Internacionalni Burch Univerzitet (IBU) osnovan je 2008. godine u Sarajevu s ciljem predstavljanja jedinstvene prilike da preispitamo samu ideju modernog univerziteta i preciziramo nove planove za budućnost. Nakon odluke Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, nastavni proces je započet po bolonjskom sistemu obrazovanja (3 + 2 + 3) na tri fakulteta, a nastava […]
Opširnije

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Osnovan od Fondacije za razvoj obrazovanja Sarajevo, IUS je otvoren u akademskoj godini 2004/2005. Nalazi se u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Univerzitet se sastoji od sledećih fakulteta: Tehnički i prirodni fakultet (FENS), Fakultet za posao i administraciju (FBA), Filozofski fakultet (FASS), Pravni fakultet (FLW), Pedagoški fakultet (FEDU). Vizija IUS-a je da postane međunarodno priznata […]
Opširnije

“Sarajevo School of Science and Technology”

Univerzitet Sarajevska škola za nauku i tehnologiju otvoren je u oktobru 2004. godine kao prvi privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini. Posvećen pružanju visokog kvaliteta, konkurentnom obrazovanju na međunarodnom nivou i modernim programima. Univerzitet Sarajevska škola za nauku i tehnologiju je uspostavio saradnju sa Univerzitetom u Bakingemu (Velika Britanija), i danas je jedini univerzitet u […]
Opširnije

Fakultet zdravstvenih nauka Univerziteta u Sarajevu

Misija Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu kao vodeće obrazovne i naučno istraživačke institucije u zdravstvenim disciplinama, je da kroz najsavremenije metode nastave, učenja i istraživanja educira kvalitetne, sposobne, kreativne i međunarodno kompetentne kadrove u zdravstvu koji će stečena znanja implementirati u praksi. Vizija Fakulteta zdravstvenih studija je unaprjeđenje izvrsnosti zdravstvene struke objedinjavanjem nastavne, naučno […]
Opširnije

Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Ideja za osnivanje Fakulteta nastala je daleke 1946. godine, a slijedeće godine uslijedile su i prve organizacijske pripreme te je formirana posebna komisija sastavljena od eminentnih veterinarskih stručnjaka. U komisiji su bili dr. Edhem Čamo, dr. Ekrem Maglajlić, dr. Vaso Butozan, dr. Muhamed Dusinović i dr. Alija Talić sa zadatkom da pokrenu inicijativu za osnivanje […]
Opširnije

Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu osnovan je 1948. godine i među najstarijim je visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini. Tokom svoje historije Fakultet je prolazio različite faze svoga razvoja. Neke od njih su bile posebno dramatične. Svo vrijeme svog postojanja Fakultet je nastojao da odgovori zadacima koje su pred njega postavljali duštvena zajednica i šumarska […]
Opširnije

Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu

Stomatološki Fakultet u Sarajevu je osnovan 1960, kao odsjek na Medicinskom fakultetu. Ovaj odsjek je 1974. godine prerastao u Stomatološki fakultet. Stomatološki fakultet u Sarajevu je do rata bio jedan od vodećih stomatoloških fakulteta na Balkanu i jedini stomatološki fakultet u Bosni i Hercegovini, a nakon rata jedini stomatološki fakultet u Federaciji BiH. Klinike su […]
Opširnije