Факултет за саобраћај и комуникације Универзитета у Сарајеву

  • Почетна

Саобраћај и комуникације су међу најважнијим привредним гранама и основа су за развој других привредних дјелатности. Посебну улогу у управљању комплексним системима као што су саобраћајни и комуникацијски системи заузимају инжињери саобраћаја и комуникација који су оспособљени за управљање и организовање технолошких процеса у наведеним областима. У складу са потребама размјене роба и информација и управљања системима који омогућују ову размјену, Факултет за саобраћај и комуникације организује наставу на два одсјека (пет смјерова). У складу са наведеним, Факултет има велику улогу у развоју цјелокупне привреде Босне и Херцеговине.

Мисија Факултета за саобраћај и комуникације у Сарајеву је да у саставу Универзитета у Сарајеву, обавља дјелатност високог образовања у три циклуса студија са одговарајућим академским степенима и наставним програмима и да кроз наставу и истраживање едуцира међународно признате кадрове који ће својим квалитетом, способношћу и креативношћу у саобраћају и комуникацијама доприњети научном и економском развоју Босне и Херцеговине.

Реализацији образовног процеса на првом, другом и трећем циклусу студија приступа се путем наставних програма, које карактеризирају: квалитет, иновативност, флексибилност и усаглашеност с потребама и захтијевима одрживог развоја саобраћајно-комуникацијског система.  Факултет, такођер, проводи научна и развојна истраживања, посебно програме од стратешког интереса за  друштвену заједницу у којој дјелује и њен саобраћајно-комуникацијски систем.

Усклађивање с тржишним трендовима и новим изазовима укључивања у европски образовни и научно-истраживачки систем огледа се у непрекидном и системском раду Факултета на унапређењу свих области осигурања квалитета,  повећање ефикасности у образовном процесу, повезивање образовне, научно-истраживачке и стручне дјелатности, као и изградњи и унапређењу унутрашње организације.

Визија Факултета за саобраћај и комуникације у Сарајеву је да се развије у модерну европску високошколску институцију, компатибилну с релевантним факултетима у земљама ЕУ и регији, те постати препознатљиво мјесто високог нивоа квалитета у образовању, истраживањима и пружању стручних консултантских услуга у области цестовног, телекомуникацијског, жељезничког, поштанског и зрачног саобраћаја.  Факултет  ће кроз процесе стицања нових знања, вјештина и трајног оспособљавања студената кроз И, ИИ и ИИИ циклус за самосталан рад и цјеложивотно учење, оспособи компетентне инжењере, који ће генерирати развој сектора саобраћаја и комуникација наше земље, те младе стручњаке способне да се укључе у сарадњу и наставак едукације на универзитетима.

Студијски програми:

Адреса: Факултет за саобраћај и комуникације,
Змаја од Босне 8, Кампус Универзитета,
71000 Сарајево

E – пошта: info@fsk.unsa.ba

Телефон: 033 / 565 – 200

Беб-сајт: http://www.fsk.unsa.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post