Фармацеутски факултет Универзитета у Сарајеву

Мисија Факултета је да примјеном сувремених едукацијских и истраживачких метода образује магистре фармације општег профила, оспособљене да одговорно и компетентно обављају све сегменте фармацеутске дјелатности везане за лијек, као и храну и додатке прехрани, козметику, те биохемијске дијагностичке методе и примјену модерних аналитичких метода. Овако оспособљени стручњаци ће активно доприносити развоју система здравствене заштите и унапређењу здравља становништва.

Визија Факултета је осигурати мјесто магистра фармације као равноправног члана здравственог тима.

Фармацеутски факултет у Сарајеву почео је с радом 16. 11. 1973. године као Одсјек за фармацију при Медицинском факултету Универзитета у Сарајеву. Самостална радна организација постао је одлуком Савјета Универзитетско-медицинског центра у Сарајеву 1974. године, када је и одлуком Савјета Универзитета у Сарајеву постао члан Универзитета. Први декан је била ван. проф. др. Бланка Бобаревић

​Фармацеутски факултет је основан као интердисциплинарни студиј између Медицинског и Природно-математичког факултета у Сарајеву. Мисија Факултета је да образује фармацеуте опћег профила који су оспособљени за рад у апотекама, клиничко-биохемијским лабораторијима, фармацеутској и козметичкој индустрији, лабораторијима за испитивање и контролу лијекова, броматолошким и токсиколошким лабораторијима.

Период од 1988. до 1992. године обиљежен је интензивним активностима везаним за усклађивање наставних планова и програма с плановима и програмима фармацеутских факултета на простору СФРЈ. Као резултат ових усклађивања, усвојен је нови наставни план и програм и по први пут је уписана генерација студената на петогодишњи студиј 1991/92. године.

​Нормалан рад и функционирање наставно-научног процеса на Фармацеутском факултету прекинут је у мају 1992. године, почетком агресије на БиХ. Као установа од посебног друштвеног интереса, Фармацеутски факултет се одмах на почетку агресије на Босну и Херцеговину ставио у службу Цивилне заштите и Армије БиХ са свим кадровима, опремом и оскудним простором.

​Почетком рата, половином јуна 1992. године, на Фармацеутском факултету Републички штаб Цивилне заштите формирао је лабораториј за РХБ (радиолошко-хемијско-биолошку заштиту). Лабораториј је радио до јануара 1996. године

​Послијератни период може се сматрати периодом опоравка, који генерално карактеризира све сфере босанскохерцеговачког друштва. Он се може окарактеризирати као период у којем се наставници и сарадници почињу, по први пут након рата, интензивније бавити научноистраживачким радом.

​Значајно је ојачана научна и стручна база Факултета. Интензивирана је сарадња с компанијама “Босналијек”, Ј. У. “Апотеке Сарајево” и “Пхармамед”. У овом периоду много је урађено на интернационалној промоцији Факултета, у смислу интензивирања сарадње по питању хармонизације наставних планова и програма, као и проширења научноистраживачке сарадње с факултетима у Љубљани, Загребу, Београду, Милану, Барцелони, Роуену, Ослу итд. Данас је Факултет активни члан Уније фармацеутских факултета Европе.

Студиј фармације до школске 1991/1992. године трајао је осам семестара, а од школске 1992. траје десет семестара. До 1995. Године, по завршетку студија, стицало се звање “дипломирани фармацеут”, а од 1995. одлуком Скупштине РБиХ, користи се стручни назив “магистар фармације”.

Школске 1979/1980. На Фармацеутском факултету је почео постдипломски студиј “Фармацеутска истраживања”, који је до сада похађало седам генерација студената. Посљедња генерација студената уписана је школске 2001/2002. године.

​Пратећи сувремене трендове високог образовања у области фармације и принципе Болоњске декларације, на Факултету је од школске 2009/10 школске године имплементиран концепт студија “5+0+3” уз примјену европског система за пријенос и прикупљање бодова (Еуропеан Цредитс Трансфер Сyстем – ЕЦТС). Полагањем свих предвиђених испита интегрираног И и ИИ циклуса студија и одбраном завршног рада студент стиче 300 ЕЦТС и назив магистар фармације. Кроз интегрирани петогодишњи студиј на Факултету се образује магистар фармације општег профила, оспособљен за рад у свим областима везаним за дизајнирање, производњу, контролу, дистрибуцију и маркетинг, те економичну и рационалну примјену лијекова. Студенти се такођер обучавају и оспособљавају за:

  • комуникацију с пацијентом, другим здравственим професионалцима и јавношћу у циљу информисања, савјетовања и едукације о лијеку и фармакотерапији, те здравој прехрани и животном стилу у циљу промоције здравља
  • примјену и значај аналитичких метода у контроли квалитета лијекова, хране и предмета опште употребе и аналитичкој токсикологији
  • примјену и значај лабораторијских анализа за дијагнозу, праћење и прогнозу болести, те оптимизирање фармакотерапије.

Факултет организује и докторски студиј, те учествује у извођењу програма специјалистичке професионалне едукације за магистре фармације. Кроз континуитет научно-истраживачких пројеката и сурадњу с научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству Факултет баштини традицију сталног унапређења фармацеутске науке и праксе

​Фармацеутски факултет у Сарајеву је пуноправна чланица Универзитета у Сарајеву и Међународне асоцијације фармацеутских факултет

а (European Association of Faculties of Pharmacy, EAFP).

KATEDRE:

Упис

Студентски инфо

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У САРАЈЕВУ

Змаја од Босне 8 (Кампус Универзитета)

Босна и Херцеговина

Тел: +387 33 586 180

E-mail: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Beb stranica: https://www.ffsa.unsa.ba/

 

 

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak